Sökning: "vårdval"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet vårdval.

 1. 1. "Vi ges inte möjlighet att arbeta utifrån patientens behov" -en intervjustudie med terapeuter inom Vårdval psykoterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karina Bäckström; [2018]
  Nyckelord :vårdval psykoterapi; KBT kort; moralisk stress; samvetsstress; primärvård; Social Sciences;

  Sammanfattning : Svensk sjukvård har i enlighet med LOV, lag om valfrihet, upprättat avtal för privata aktörer att bedriva vård med offentlig finansiering. Vid psykisk ohälsa på primärvårdsnivå finns inom region Skåne Vårdval psykoterapi. LÄS MER

 2. 2. Sprutbytesprogrammen och vårdval LARO - en kvalitativ studie om vårdval LAROs effekter på samverkan, patientsammansättning och motivationsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Liahaugen Flensburg Olivia; [2017]
  Nyckelord :LARO; LARO-mottagning; Motivationsarbete; Samverkan; Sprutbytesprogram; Vårdval; Patientsammansättning;

  Sammanfattning : Till följd av införandet av vårdval LARO väcktes behovet av en utvärdering av dess effekter. Denna uppsats kan ses som en mindre delstudie inom ramarna för denna utvärdering. Uppsatsen är specifikt inriktad på hur Region Skånes sprutbytesprogram, i egenskap av samverkanspartner till LARO-mottagningarna, upplevt förändringarna. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i nöd och lust - Socialtjänstens syn på samverkan med LARO-mottagningarna i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Lindstén; Caroline Johnsson; [2017]
  Nyckelord :LARO; Samverkan; Socialtjänst; Substitutionsbehandling; Vårdval;

  Sammanfattning : Denna uppsats ingår i en utvärdering som görs av den vårdvalsreform som år 2014 infördes för personer med läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende (LARO). Syftet med uppsatsen var att undersöka hur samverkan mellan socialtjänsten och LARO-mottagningarna i Malmö skedde före införandet av vårdval LARO och hur den sker nu, efter införandet. LÄS MER

 4. 4. Att bli tagen på allvar : En studie i uppfattningar och erfarenheter av privata och offentliga hälsocentraler

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adam Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :vårdgivare; hälsocentral; uppfattning; erfarenhet; läkare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate why informants chose a private caregiver. To conduct the study, I investigated individuals' perceptions and experiences of public and private health providers and the prominent factors that lead to individuals switching to a private health provider. LÄS MER

 5. 5. Ekonomi eller demokrati - Vägledande värden för vårdval i primärvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joanna Steffansson; [2015]
  Nyckelord :Health care; values; ideal types; new public management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since the emergence of new public management in the public sector there has been a questioning of which values has come to characterize the political decision-making. In 2009 the Swedish Parliament approved a policy reform which created conditions for competition in health care. LÄS MER