Sökning: "vårdvetenskap c- uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden vårdvetenskap c- uppsats.

 1. 1. Palliativ sedering - En metasyntes

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Cynthia Opazo; Linnea Player-Pellby; [2014-12-02]
  Nyckelord :palliativ sedering; icke behandlingsbara symtom; etik; moral; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede är en essentiell del av sjuksköterskans profession. Den primära uppgiften är inte att bota. Den är att lindra samt göra patientens sista tid i livet så bekväm som möjligt. Palliativ sedering är en delvis ifrågasatt behandlingsmetod, men som ändå är vedertagen inom svensk och internationell sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av ojämlikheter – ett steg i rätt riktning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Caroline Holmqvist; Helena Ryge; [2014-12-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan ska främja en god omvårdad och hälsa. Med detta kommer även ett ansvar att behandla personer med olika bakgrund på ett jämlikt sätt. Det finns forskning som tyder på att socioekonomiska faktorer påverkar den vård olika personer får och med det påverkas hälsan. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattningar av vårdande - ur ett genusperspektiv : En litteraturöversikt om genus i vårdande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erick Naeselius; Antonia Nordin; [2013]
  Nyckelord :Gender; Sex; Nursing care; Perceptions; Women; Men; Genus; Kön; Vårdande; Uppfattningar; Kvinnor; Män;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle pågår ständiga debatter om genus i olika kontexter, diskussionen om exempelvis löneskillnader, barnuppfostran och vårdande utifrån genus är närvarande i media, i såväl TV som tidningar och på internet. Studier har visat på att kvinnor och män uppfattar vårdande olika samt har olika preferenser för hur vårdandet skall utformas – sjuksköterskor bör därför vara genusmedvetna i mötet med patienten för att kunna ge genuskänsligt vårdande utifrån en personcentrerad utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Innehåll och presentation av psykosocial gruppverksamhet för män med prostatacancer : C-uppsats på Sjuksköterskeprogrammet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johan Helmersson; Victor Bjervner; [2011]
  Nyckelord :Prostate cancer; Rehabilitation; Information; Physical training; Support group; Prostatacancer; Rehabilitering; Information; Fysisk träning; Stödgrupp;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en gruppverksamhet vars mål är att ge psykosocialt stöd och fysisk aktivitet till män diagnostiserade med prostatacancer bör utformas och presenteras för att tilltala målgruppen.Metod: Studien hade en kvalitativ, deskriptiv ansats och baserades på fem individuella intervjuer och en fokusgruppsintervju . LÄS MER

 5. 5. Mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan – kvinnans upplevelser och sjuksköterskans roll

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emelie Krook; Lina Siring; [2009-02-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnovåld är ett stort problem som är en realitet för många kvinnor. Varje år anmäls tiotusentals misshandelsfall gentemot kvinnor och mörkertalet är stort. Kvinnovåldet är något som oftast sker oftast i hemmet och den misstänkte förövaren är oftast en manlig bekant till kvinnan som hon har eller har haft en nära relation med. LÄS MER