Sökning: "vårdvetenskap och handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden vårdvetenskap och handledning.

 1. 1. Fokus på personcentrerad vård : Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av handledningssituationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Erliksson; Frida Jonsér; [2019]
  Nyckelord :personcentrerad vård; handledning; sjuksköterska; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans huvudsakliga område är omvårdnad. Omvårdnaden ska ske personcentrerat vilket innebär att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på varje ny individ som vårdas. Det ingår också i sjuksköterskeprofessionen att kunna handleda studenter och förmedla det personcentrerade förhållningssättet vidare till dem. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterska och novis : En litteraturöversikt om upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Larsson; Louise Stoltz; [2018]
  Nyckelord :New graduate nurses; Novice nurse; Experience; Nyutexaminerad sjuksköterska; Novis sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är en egen profession och det finns ett högt förtroende i samhället för den legitimerade sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskans yrkesroll framställs som komplex och mångdimensionell. LÄS MER

 3. 3. ”Vissa dagar så går det bättre” : Barnmorskors erfarenheter av att möta gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska språket

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Nina Nylander; Almquist Rebecka; [2018]
  Nyckelord :Barnmorskor; kultur; mödrahälsovård; språk; utrikesfödda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt samhälle, ökande migration ställer krav på den befintliga vårdstrukturen. Fler kvinnor med ursprung från andra länder och med annan bakgrund är gravida och besöker Mödrahälsovården. Språkbegränsningar och kulturella skillnader påverkar synen på hälsa och ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till vuxna patienter med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Samuelsson; Ann-Katrin Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande världshälsoproblem och ger en ökad risk för följdsjukdomar. Sjukvården har till uppgift att arbeta förebyggande och sjuksköterskors preventiva arbete är en del av det hälsofrämjande arbete som bedrivs. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att i sin profession möta barn som far illa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Danhard Rundquist; [2018]
  Nyckelord :Child Abuse; Experiences; Nurse; Barn som far illa; Erfarenheter; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett vitt begrepp och innefattar såväl fysiskt som psykiskt våld mot barn samt omsorgssvikt. Forskning visar att all form av vanvård och omsorgssvikt i barndomen har samband med ökad risk för en rad konsekvenser även i vuxenlivet. LÄS MER