Sökning: "vårdvetenskap och handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden vårdvetenskap och handledning.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Backenius; Janet Issal; [2017]
  Nyckelord :Content analysis; home-care; palliative care; qualitative content analysis the nurse´s experience.; Hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; palliativ vård; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Den specialiserade palliativa hemsjukvården har ökat senaste åren. För engod och trygg vård är det viktigt att mötet med patienten i palliativ vård blirtillgodosedd och att närstående känner en delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen Av Att Vara Nyutexaminerad Sjuksköterska Under Det Första Yrkesverksamma Året : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pierre Andersson; Alexandra Sundvall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Den nyutexaminerade sjuksköterskan har under tre år samlat på sig teoretisk kunskap och ska nu ge sig ut i arbetslivet och ge god och patientsäker vård. Hur första tiden i yrket upplevs har betydelse för hur den kommande rollen som professionell sjuksköterska blir. LÄS MER

 3. 3. ERFARNA SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT HANDLEDA NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKOR IN I YRKESROLLEN : -En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nellie Johansson; Caroline Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; handledning; reflektion; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen examineras cirka 5000 sjuksköterskor i Sverige, trots det råder det idag brist på sjuksköterskor. Sjuksköterskan ska bidra till kompetensutveckling genom att bland annat handleda nyutexaminerade. De nyutexaminerade upplever det ibland svårt att inta rollen som sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors sjukfrånvaro i en svensk tillverkningsindustri : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Birgitte Ghawi; [2017]
  Nyckelord :Industry; sick; women; health; employment; occupational health care; Industri; sjukfrånvaro; kvinnor; hälsa; anställd; företagshälsovård;

  Sammanfattning : Kvinnors sjukfrånvaro i Sverige är högre än hos män, vilket ökar kraven hos arbetsgivare att få kunskap om möjliga sjukdomsframkallande faktorer för kvinnor. De vanligaste orsakerna till kvinnors sjukskrivning är led- och muskelvärk samt psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. HUR LÄRANDET PÅVERKAS UNDER VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskestudenters upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carolina Borslöv; Emelie Persson; [2017]
  Nyckelord :Lärande; verksamhetsförlagd utbildning; upplevelser; intervjuer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att den framtida sjuksköterskan ska uppnå professionell kompetens är denverksamhetsförlagda utbildningen, VFU, en viktig del i utbildningen. Ett flertal faktorer påverkar studenters upplevelser under VFU:n vilka i förlängningen leder till olika nivåer av lärande. LÄS MER