Sökning: "vårdvetenskap praktik teori"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden vårdvetenskap praktik teori.

 1. 1. Sjuksköterskestudenters upplevelse av lärande på kliniskt träningscenter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Kliniskt träningscenter; lärande; sjuksköterskestudenter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att erhålla titeln sjuksköterska i Sverige måste studenten gå en treårig universitetsutbildning. Teoretiska och praktiska färdigheter ska läras för att tillgodose patientsäkerheten. De praktiska färdigheterna lärs i form av verksamhetsförlagd utbildning och lärande på kliniskt träningscenter. LÄS MER

 2. 2. NYUTEXAMINERAD OCH HELT FÄRDIG : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmy Gunnarsson; Matilda Wiesel; [2020]
  Nyckelord :Experiences; newly graduated nurse; stress; Nyutexaminerad sjuksköterska; stress; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande för såväl student som för sjuksköterska. Vid negativ stress uppstår det en obalans mellan förmåga och krav och hälsan blir drabbad. Att få ett större ansvar samt vara oerfaren är väldigt krävande för den nyutexaminerade sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors möjligheter till självreflektion inom psykiatrisk vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Bergström; [2019]
  Nyckelord :Nurse attitude; Nurse experience; Psychiatric nursing; Self-reflection; Self assessment; Self-concept; Health personnel attitudes; Self-perception; Sjuksköterskors attityder; Sjuksköterskors erfarenheter; Psykiatrisk omvårdnad; Självreflektion; Självmedvetenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självreflektion innebär att kunna iaktta sig själv, sina reaktioner och att kunnasamtala med sig själv om sina handlingar och om sina upplevelser. Det är ett medvetetsökande efter förståelse. Reflektion ger möjlighet att utveckla yrkesmässig medvetenhet omsitt eget sätt att fungera och reagera. LÄS MER

 4. 4. KLINISKT TRÄNINGSCENTRUM : En reflekterande lärandemodell som kan vägleda novisen till att bli expert

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Andersson; Hanna Sjögren; [2017]
  Nyckelord :KTC; lärandemodell; reflektion; simulering; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kliniska träningscentrum (KTC) där studenter får träna i simulerad vårdmiljö har utvecklats på svenska universitet. Lärandemodellen har målet att sjuksköterskestudenterna ska sammankoppla teoretisk och praktisk kunskap samt tillhandahålla ett reflekterande förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. RYTMISK INSMÖRJNING ENLIGT WEGMAN/HAUSCHKA – en intervjustudie om patienters upplevelser av beröringsterapi i öppenvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Ström; [2016]
  Nyckelord :Integrative health care; Outpatient; Primary care; Qualitative study; Rhythmical Einreibungen according to Wegman Hauschka; Soft massage; Beröringsmassage; Beröringsterapi; Integrativ vård; Kvalitativ studie; Primärvård; Rytmisk insmörjning enligt Wegman Hauschka; Öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi inom antroposofisk vård. RI utförs av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad integrativ vård. Patienter får RI i primärvård, öppenvård och slutenvård. LÄS MER