Sökning: "vårdvetenskap time out"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden vårdvetenskap time out.

 1. 1. Förstagångsföräldrars förväntningar och erfarenheter av de första veckorna hemma. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Hägglund Gustafsson; Hanna Bergquist; [2020]
  Nyckelord :Expectation; Experience; First time parent; Parenthood; Postpartum; Erfarenheter; Förstagångsförälder; Förväntningar; Föräldraskap; Postpartum;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den första tiden efter hemkomst från BB kan präglas av såväl lyckliga som ansträngda känslor för nyblivna föräldrar. Det har framkommit att en tidig uppföljning från en barnmorska och ett gott stöd den första tiden hemma efter förlossning kan stärka föräldrarna i sina nya roller som föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Patientomhändertagande under påverkan av hotfulla och våldsamma anhöriga : -En intervjustudie av sjuksköterskor i akutsjukvården i södra Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Björn Eklund; Hallenborg Gustav; [2020]
  Nyckelord :Emergency room; Joyce Travelbee; Nurse; Relatives; Threats and violence; Akutmottagning; Anhöriga; Hot och våld; Joyce Travelbee; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett växande problem både nationellt och internationellt. Mest utsatta är sjuksköterskor vilket tidigare beskrivits i aktuell forskning. Studier har även beskrivit de faktorer som ökar risken för att patienter skall uppträda våldsamt. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av utevistelse för personer som bor på vård- och omsorgsboenden : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jonna Sjöstrand; Minna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Garden; nursing; recovery; residential facilities; wellbeing; Omvårdnad; trädgård; vård- och omsorgsboenden; välbefinnande; återhämtning;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Människor har länge varit intresserade av naturen och dess påverkan på mänskligheten. Ur ett historiskt perspektiv har naturen och omgivningens relevans spelat en viktig roll inom sjukvårdsyrket. Genom Florence Nightingales synsätt och metodiska arbete fastställdes sambandet mellan vårdmiljön och patienternas hälsa. LÄS MER

 4. 4. Gravida kvinnors upplevelse av viktkontroller på mödrahälsovården : En netnografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Hernström; Karin Frinäs; [2020]
  Nyckelord :Maternal health care; pregnancy; weight problem; netnographic study; Mödrahälsovård; graviditet; viktproblem; netnografisk studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och undervikt hos gravida kvinnor är kopplat till ökade risker hos mamma och barn. Mödrahälsovården erbjuder gravida kvinnor stöd för att öka deras möjligheter till en begränsad viktuppgång eller motivation för en sund viktuppgång under graviditeten. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa hos vuxna samer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Nyquist; Noomi Riedel; [2020]
  Nyckelord :Sami; Sweden; Norway; Mental ill-health; Identity; Adult; Literature review; Health care sciences; Samer; Sverige; Norge; Psykisk ohälsa; Identitet; Vuxna; Litteraturöversikt; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem världen över. Bland minoritetsbefolkningar är problematiken omfattande då upplevelser av diskriminering från samhällets sida bidrar till psykisk ohälsa. LÄS MER