Sökning: "vårdvetenskap time out"

Visar resultat 16 - 20 av 142 uppsatser innehållade orden vårdvetenskap time out.

 1. 16. Den livsviktiga sömnen : En litteraturstudie om faktorer som kan störa sömnen hos intensivvårdspatienten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Jarl; Elin Rehnqvist; [2018]
  Nyckelord :Sleep; intensive care unit; intensive care; nurse; patient; sleep disturbing factors; Sömn; intensivvårdsavdelning; intensivvård; sjuksköterska; patient; sömnstörande faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatienter lider ofta av dålig sömnkvalitet och sömnen är karaktäriserad av korta sömnperioder på natten och ökad sömn på dagen. En sammanhängande nattsömn är livsviktig för en gynnsam återhämtning hos den kritiskt sjuka patienten. LÄS MER

 2. 17. Informationens betydelse vid intensivvård : Vad påverkar och samspelar med närståendes helhetsintryck?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Kruse; Camilla Forsgren; [2018]
  Nyckelord :Relatives; critical care; family centred care; information; Närstående; intensivvård; familjefokuserad omvårdnad; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till en person som vårdas på en intensivvårdsavdelning fyller en viktig funktion för dennas sjukdomsförlopp, utfall och rehabilitering. Närstående har själva behov under denna tid och det är viktigt att även dessa tillgodoses av sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 18. Patienters upplevelse av isoleringsvård vid somatisk sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Djurman; Annika Gardell; [2018]
  Nyckelord :Communicable diseases; experience; immunocompromised host; patient; patient isolation.; Immunsupprimerad värd; infektionssjukdom; isoleringsvård; patient; upplevelse.;

  Sammanfattning : Background: The development of contemporary isolation measures has emerged through centuries from the time of ships under quarantine to modern personal protective equipment and knowledge about disease control. The underlying need for care in isolation could be multidrug resistant organisms or immunosuppression. LÄS MER

 4. 19. Akut kejsarsnitt: Kvinnans psykologiska upplevelser och sjuksköterskans stöd ur ett omvårdnadsperspektiv - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ella Emilson; Cecilia Graf; [2018]
  Nyckelord :Akut kejsarsnitt; stöd; postnatal; psykologiska upplevelser;

  Sammanfattning : Kvinnan upplever varierande känslor relaterat till ett akut kejsarsnitt. Upplevelsen av akut kejsarsnitt är individuell och varierar från person till person. LÄS MER

 5. 20. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens i sjukhusmiljö : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Dinos Imisides; Isabelle Noland; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Experiences; Hospital setting; Nurses; Demens; Sjukhusmiljö; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Då människan uppnår allt högre ålder beräknas antalet personer med demenssjukdom öka, sjuksköterskor kommer att möta allt fler patienter med demens inom sjukhusvården. LÄS MER