Sökning: "vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9582 uppsatser innehållade ordet vårdvetenskap.

 1. 1. Patienters upplevelse av hjärtinfarkt i det akuta skedet : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lukas Andersson; Linnéa Lilja; [2024]
  Nyckelord :Acute; myocardial infarction; patients experience; Akut; hjärtinfarkt; patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund. I Sverige år 2022 drabbades cirka 23 200 människor av hjärtinfarkt och cirka 4 700 personer avled. Risken för att drabbas ökar i samband med dålig livsstil. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
  Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER

 3. 3. Glöm inte bort mig: Palliativ vård ur barnets synvinkel : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Olsson; Emelie Markensten; [2024]
  Nyckelord :Barn i palliativ vård; litteraturöversikt; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård strävar efter att förbättra livskvaliteten när botande åtgärder inte längre är möjliga. Pediatrisk palliativ vård regleras av lagar som betonar barnets delaktighet i beslutsfattande. Denna inriktning saknar för närvarande specialiststatus inom den svenska sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter av att identifiera sepsis hos patienter på sjukhus : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ahmed Kashaev; Albin Gunnarsson; [2024]
  Nyckelord :Sjuksköterska; kunskaper; erfarenheter; identifikation; sepsis; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en av de dödligaste sjukdomarna som varje år drabbar omkring 50 miljoner människor världen över, varav elva miljoner avlider. Sepsis orsakas av att immunförsvaret överreagerar på en infektion någonstans i kroppen, vilket orsakar en utbredd inflammation. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens hälsofrämjande arbete inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Pär Johansson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; health; forensic psychiatry; physical activity; nursing staff; patient; Hälsofrämjande arbete; hälsa; rättspsykiatri; fysisk aktivitet; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och den begränsade vårdmiljön inom rättspsykiatrin kan ha en negativ effekt på patienternas hälsa. Patienterna har förutom psykiatrisk problematik även ökad dödlighet, risk för somatisk sjukdom och fetma jämfört med övriga befolkningen. LÄS MER