Sökning: "vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8864 uppsatser innehållade ordet vårdvetenskap.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Desirée Karlsson; Linn Runström; [2023]
  Nyckelord :Experience; meet; nurse; nursing care; woman.; Bemöta; kvinna; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem i dagens samhälle. Konsekvenserna vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relation kan uppkomma som fysiska och psykiska symtom. LÄS MER

 2. 2. Att leva med en dödlig cancersjukdom : -Litteraturbaserad studie utgående från självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gulistan Hasan; Catrin Hasan; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; dödlig cancersjukdom; upplevelser; självbiografier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen dör cirka 90 000 personer i Sverige där majoriteten av dödsfall är relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar följt av tumörsjukdomar.  Att drabbas av en dödlig cancersjukdom påverkar personens livsvärld drastiskt och kan resultera i att palliativ vård inleds. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av smärtlindring vid cancerrelaterad smärta : En litteraturstudie från patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lovisa Aldén; Moa Wiborg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Blomander; Julia Gunta; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenheter; Sjuksköterskor; Somatisk vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i dagens samhälle och uppmärksammas i allt större utsträckning. Uppskattningsvis drabbas en av tre personer av psykisk ohälsa under sin livstid. Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som inkluderar olika typer av psykiska besvär och sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av hemabort : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Tibblin-Bergmark; Hanna-Melina Stöckemann; [2023]
  Nyckelord :Hemabort; Information; Kvinnocentrerad vård; trygghet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna genomgår en abort kan hon uppleva smärta, ångest och rädsla. Detta kan minskas genom hög närvaro av vårdpersonal samt rådgivning och ett gott omhändertagande. Genom vårdpersonalens närvaro under abortförfarandet kan en trygg vård skapas för kvinnan. LÄS MER