Sökning: "vått och torrt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden vått och torrt.

 1. 1. Changing equipment for cold-water surfing

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Deva Pérez Orviz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to develop a specialized piece of equipment for cold-water surfers to use when changing before and after a surf session. The current surfing equipment available is designed for warmer weather and water temperature and doesn’t cover all the needs the surfers in the northern countries of Europe and America have. LÄS MER

 2. 2. Matproduktion i vått och torrt? : hur ser förutsättningarna ut för ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring?

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Faijermo; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsproduktion; klimatförändringar; torka; översvämning; resiliens;

  Sammanfattning : Regeringen har utformat en livsmedelsstrategi och beslutat att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Samtidigt visar händelser på sistone, samt forskning, att förutsättningarna för livsmedelsproduktion har och förväntas bli annorlunda i ett förändrat klimat. LÄS MER

 3. 3. "Ni är faktiskt föräldrar. Ni har satt det här barnet till världen så ni har ett ansvar att uppfostra barnet, i vått och torrt." : En kvalitativ studie om interaktionsprocesser mellan socialsekreterare och föräldrar till tonårsbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Social services; family assessments; interaction; normality verses deviation; responsibilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers describe the difficulties that they experience while interacting with parents of adolescents who seek support from social services and also how social workers describe accountability for the children amongst themselves and the parents. The method chosen for this study was qualitative interviews with five different youth welfare social workers from two town district committees as part of a bigger city in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Vattendragens kulturarv Konsekvenser för vattenkraftens kulturmiljöer till följd av Vattenverksamhetsutredningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linn Hermansson; [2015-06-22]
  Nyckelord :Hydropower; Cultural heritage; Waterways; Environmental objectives; The European Water Framework Directive; Halland; Rydöbruk; Herting; SOU 2013:69; SOU 2014:35;

  Sammanfattning : Waterways within the cultural heritage are the subject of this essay. The aim is to explore how the cultural environments among hydroelectric power stations are affected by environmental objectives with interests in biological diversity, natural assets and conservancy. LÄS MER

 5. 5. Att kompensera för vatten - En studie om aktörers syn på miljökompensationsåtgärder inom det vattenrättsliga området

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Lindstedt; [2015-06-18]
  Nyckelord :Miljökompensationsåtgärder; vattenförvaltning; kollektivt dilemma; institution; aktör; ekologisk modernisering;

  Sammanfattning : Denna studie avser förklara varför miljökompensationsåtgärder inte används i större utsträckning när naturresursen vatten tas i anspråk. Teorin om aktörers differentierade problemuppfattning fungerar som förklaring till miljökompensationsåtgärders begränsade framgång. LÄS MER