Sökning: "v notch"

Visar resultat 1 - 5 av 3207 uppsatser innehållade orden v notch.

 1. 1. Parallel Reality. A Freaky Freaky Broadcast.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Eirini Konstantinou; [2023-01-24]
  Nyckelord :Performance; shared opinion; theatre; news bulletin; reporters; dark clowns; satire; current affairs; grotesque; opposition; fake news; acting; humour;

  Sammanfattning : My research was on how news is being presented to the public and the means of manipulation that are being used to patronise the public in the intended direction. The product was a performance based on a fictional news bulletin. Fake news but also true facts behind the words. Exaggeration was my main tool to convince. LÄS MER

 2. 2. Abort - Barnets rätt till liv eller kvinnans rätt till autonomi? : En kvalitativ textanalys om gestaltningsförändringar kring abort i amerikanska opinionsartiklar innan- respektive efter upphävningen av domen Roe v. Wade från 1974.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alma Reinsjö; Anna Bergfeldt; [2023]
  Nyckelord :Abortion; Media; USA; Framing theory; Democracy; Enlightened understanding; Roe v. Wade; Abort; Media; USA; Gestaltningsteori; Demokrati; Upplyst förståelse; Roe v. Wade;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if there have been any changes regarding the framing of abortion in American opinion-based articles. This since the abortion laws in America has gone through a lot of changes in 2022, in comparison to the previous year 2021. LÄS MER

 3. 3. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Moa Lindell; [2023]
  Nyckelord :färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Sammanfattning : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. LÄS MER

 4. 4. Vilka upplevelser har lärarstudenter av lärarutbildare? : En kvantitativ studie om studenter och lärarutbildare på Idrottslärarutbildningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonatan Svensson; Olle Anjou; [2023]
  Nyckelord :ämneslärare; idrott och hälsa; lärarutbildare; lärandeaspekter; ämneslärarstudenters upplevelser; lärarutbildningen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är ta reda på hur ämneslärarstudenter upplever och värderar olika lärandeaspekter, såsom bemötande, engagemang och förankring till den framtida yrkesrollen, i undervisningen hos lärarutbildare på lärarutbildningen för idrott och hälsa. Tidigare forskning visar på att lärarutbildningen i idrott och hälsa är starkt präglat av idrottens föreningsliv, inte minst genom de normer och värderingar som förs vidare av de personer som är verksamma inom utbildning, d. LÄS MER

 5. 5. Analysis of fatty acids in fatty acid-based herbicides by gas chromatography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Mohamad Abd Elwadood; [2023]
  Nyckelord :Analytical Chemistry; Fatty Acids; Gas Chromatography; Green Herbicides; Retention Index; Flame Ionization Detector; Mass Spectrometry; Supercritical Carbon Dioxide Extraction.; Chemistry;

  Sammanfattning : Fatty acids-based herbicides are considered to be a green alternative to synthesized weed control products. However, the environmentally sustainable effect of those herbicides needs more investigation to be confirmed. LÄS MER