Sökning: "värdeförändring"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet värdeförändring.

 1. 1. Trelleborgsbanans inverkan på småhuspriser i Västra Ingelstad och Östra Grevie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anton Södergård; Emir Dedic; Kristian Petrovski; [2019]
  Nyckelord :Hedonisk prismodell; Residential location choice; Infrastrukturinvestering; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker värdeförändringen på småhus vid en infrastrukturinvestering och under vilken tidpunkt denna förändring sker. Detta kommer göras genom att identifiera vilka faser som infrastrukturinvesteringar genomgår och när de inträffar. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivningsprövning av goodwill : En studie om svenska företag och investerares uppfattningar av redovisad information om goodwill

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Hagejärd; Rikard Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment test; Perception; Disclosure; IFRS; IAS 36; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Uppfattning; Redogörelser; IFRS; IAS 36;

  Sammanfattning : I samband med att IFRS infördes för svenska börsbolag 2005 förändrades reglerna för hantering av goodwill. Istället för årlig avskrivning innebar förändringen att posten skulle testas för en eventuell värdeförändring genom nedskrivningsprövning. LÄS MER

 3. 3. Borde skivbolagen försvunnit med skivorna? : En studie om streamingens påverkan inom musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brook Almayehu; Linn Öfverstedt; [2016]
  Nyckelord :Skivbolag; värdeförändring; teknologiskifte; streaming; dominant logik; innovationspåverkan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den förändring som den svenska musikbranschen hargenomgått i och med det teknologiskifte som streamingens inträde på marknaden har medfört.Genom en kvalitativ intervjubaserad studie identifieras både specifika förändringar hosskivbolagen i fråga men även deras syn på hur branschen förändrats i stort och vilkavärdeförändringar som ligger bakom branschförändringen. LÄS MER