Sökning: "vaccin"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet vaccin.

 1. 1. Vaccination som bekämpningsverktyg vid mjältbrandsutbrottet sommaren 2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emmy Johansson; [2018]
  Nyckelord :mjältbrand; epizootiutbrott; bekämpningsarbete; vaccin; vaccination;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en sjukdom som finns i stora delar av världen och drabbar idisslare hårt. Bekämpningsarbetet försvåras genom att den orsakande bakterien, B. anthracis, kan bilda sporer med lång överlevnadstid. Den främsta smittvägen är per oralt via sporer. LÄS MER

 2. 2. Vem ska jag tro på? : En netnografisk studie över synen på vaccin i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victor Åström; [2018]
  Nyckelord :Expertsystem; tillit; vaccin; risksamhället; sociala medier;

  Sammanfattning : Under hösten 2009 vaccinerades mer än fem miljoner svenskar med vaccinet Pandemrix för att skyddas mot svininfluensan som då spreds som en löpeld. Tyvärr uppdagades det senare att vaccinet ökade risken för att utveckla den neurologiska sjukdomen narkolepsi, sjukdomsbilden innebär symptom som påtaglig sömnighet eller upplevelsen av att musklerna är kraftlösa. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande ska vara betryggande : Vikten av information vid HPV-prevention

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Etienne Menot; Lisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cervical cancer; Cervix neoplasms; Culture; HPV; Human papillomavirus; Information; Leininger; Sexual health; Shame Stigma.; Cellförändringar; HPV; Humant papillomvirus; Information; Kultur; Leininger; Livmoderhalscancer; Sexuell hälsa; Skam Stigma.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerrelaterade dödsorsakerna i utvecklingsländer. Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart virus som kan, vid bestående infektioner, orsaka livmoderhalscancer. LÄS MER

 4. 4. Varför grundvaccinera hundar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Hedenskog; [2018]
  Nyckelord :vaccin; hund; valpsjuka; hundens parvovirus; infektiös hepatit;

  Sammanfattning : Vaccin efterliknar naturliga patogener och bidrar till bildande av immunologiskt skydd. Det ideala vaccinet skyddar mot replikation, spridning och sjukdom. I Sverige ingår canine distemper virus, hundens parvovirus och canine adenovirus i basvaccination. Smittspridning av virusen sker via oralt eller aerosolt intag av kontaminerade kroppsvätskor. LÄS MER

 5. 5. Kaningulsotvirus (RHDV) : - förekomst och spridning i Sverige, och preventiva åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Krogager; [2018]
  Nyckelord :kaningulsot; kaningulsotvirus; RHDV; RHDV1; RHDV2; vildkanin; europeisk kanin; förekomst; spridning; vaccin;

  Sammanfattning : Kaningulsotvirus, RHDV (rabbit hemorrhagic disease virus) är ett calicivirus av genus lagovirus som orsakar kaningulsot, RHD hos hardjur. Kaningulsot är en allvarlig sjukdom. Den är extremt smittsam, har ett snabbt sjukdomsförlopp och är vanligen dödlig, där en infekterad individ kan dö redan två till tre dagar efter infektion. LÄS MER