Sökning: "vaccination"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet vaccination.

 1. 1. When Facts don't Work : Emotional sentiment in the Dutch Anti-Vaxx movement

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Reinier van der Weele; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although vaccination has been regarded with scepticism and hesitancy since the first vaccines were introduced, the development of the internet into an interactive platform on which people can create their own information in combination with other societal factors have made the anti-vaxx movement both more vocal and effective. Possible causes have been explored as research in recent years has put more focus on psychological factors underlying vaccine hesitancy as the traditional method of simply providing more information seemed insufficient. LÄS MER

 2. 2. BHV-sjuksköterskans upplevelse av att möta föräldrar som är tveksamma till eller motståndare till att vaccinera sitt barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Cecilia Hansson; Sandra Oddmo; [2020]
  Nyckelord :Barnhälsovård; sjuksköterskor; föräldrar; tveksamhet till vaccination; vaccinationsmotstånd; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccinering av barn är av betydelse för att förhindra sjukdom och smittspridning av sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet och sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll i att ge föräldrar korrekt information och förmedla fördelarna av vaccinering. Syfte: Studera BHV-sjuksköterskans upplevelse av att möta föräldrar som är tveksamma till eller motståndare till att vaccinera sitt barn. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av att använda sina förmågor för att optimera omvårdnaden vid vaccination av barn

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellen Liljekvist; Agnes Conradsen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder; Omvårdnad; Skolsköterska; Vaccination;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är känt att barn som utsätts för smärtsamma procedurer tidigt i livet kan utveckla både rädsla och ökad smärtkänslighet på lång sikt. Vaccination är en av de medicinska procedurer som orsakar stress för barnet. Genom att skolsköterskor i grundskolan lindrar smärta i samband med vaccination kan detta förhindras. LÄS MER

 4. 4. Vaccination : Införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Marand; [2020]
  Nyckelord :Vaccination; Obligatorisk vaccination; Rättigheter; Mänskliga rättigheter; Barnets rättigheter; Kroppslig integritet; Hälsa; Utbildning; Samtycke; Sekretess;

  Sammanfattning : Våren 2019 inkom det motioner till Svenska Riksdagen angående förslag gällande införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination. Utifrån detta kommer uppsatsen genom en fiktiv argumentationsanalys behandla ämnet ur ett rättighetsperspektiv, med fokus på tre rättigheter; rätten till hälsa, rätten till kroppslig integritet samt rätten till utbildning. LÄS MER

 5. 5. Det nya coronaviruset, covid-19, och individuell beredskap : En enkätundersökning om hur riskperception kan påverka den individuella beredskapen hos Karlstads Universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Erica Johansson; [2020]
  Nyckelord :Key words: Pandemic; preparedness; risk perception; protection motivation theory; covid-19; Pandemi; beredskap; riskperception; protection motivation theory; covid-19;

  Sammanfattning : En pandemisk influensa medför en stor risk för samhället där både sociala och ekonomiska aspekter tar skada. Risker kräver beredskap på såväl internationella som individuella nivåer och kan påverka hur stor konsekvensen av en risk blir. LÄS MER