Sökning: "vaccination"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet vaccination.

 1. 1. Investigating the relationship between economic preferences and attitudes towards vaccination against COVID-19.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Eriksson; [2022-02-14]
  Nyckelord :COVID-19; attitudes towards vaccination; vaccination willingness; economic preferences; risk preferences; risk aversion; ambiguity preferences; ambiguity aversion; other regarding preferences; altruism; freeriding; conditional cooperation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relationship between economic preferences and attitudes towards vaccination against COVID-19. These relationships are important to explore in order to design correct and effective vaccination policies that can increase vaccination willingness and decrease vaccination hesitancy. LÄS MER

 2. 2. “Att kavla upp för solidaritet” - En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Axede; Clara Ringqvist; [2022-02-10]
  Nyckelord :risk communication; health communication; social marketing; risk perception; pandemic; covid-19; sensemaking; motivation; responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka motivation och ansvar i relation till vaccination. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Tre fokusgrupper om 3-4 deltagare. LÄS MER

 3. 3. 2 - meter en liten älg eller fem spettekakor : En komparativ studie av Region Norrbottens samt Region Skånes kriskommunikation på Facebook under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marie Åström; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; social media; health communication; crisis communication; Facebook;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and compare how two county councils in Sweden communicated on Facebook during the ongoing covid-19 pandemic. During the covid-19 pandemic the public needed fast and credible information to manage the crisis. LÄS MER

 4. 4. Vaccinering mot almsjuka på Gotland- påverkas mångfalden av endofytsvampar?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Caroline Sunnerstam; [2022]
  Nyckelord :Elm; Dutch elm disease; Ophiostoma spp.; DutchTrig; Alm; Almsjuka; Ophiostoma spp.; DutchTrig;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. mRNA-vacciner mot SARS-CoV-2 (Pfizer BionTech BNT162b och mRNA-1273 Moderna) -analys av säkerhet och effektivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Doaa Rashad Mohamedhusein; [2022]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; Covid-19; Coronavirus; Spike- protein; BNT162b2; mRNA-1273; Pfizer BioNTech; Moderna;

  Sammanfattning : Introduction: The coronavirus is an RNA virus with a lipid envelope. The initially known coronaviruses are (MERS-CoV and SARS-CoV) which caused fatal endemics in 2002 and 2012. At the end of 2019, a new variant of coronavirus called SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) was discovered in Wuhan in China. LÄS MER