Sökning: "vaccine"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet vaccine.

 1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 2. 2. Råmjölksutfodringens inverkan på den unga kalvens hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Michaela Österman; [2018]
  Nyckelord :råmjölk; kalvar; diarré; kvalitet; volym;

  Sammanfattning : Diarré är en vanligt förekommande sjukdom hos kalvar och i Sverige är infektion med rotavirus och kryptosporidium de vanligaste orsakerna till diarrésjukdomar. Många faktorer påverkar kalvarnas immunförsvar och kan leda till diarré om de inte sköts korrekt. LÄS MER

 3. 3. Vaccination som bekämpningsverktyg vid mjältbrandsutbrottet sommaren 2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emmy Johansson; [2018]
  Nyckelord :mjältbrand; epizootiutbrott; bekämpningsarbete; vaccin; vaccination;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en sjukdom som finns i stora delar av världen och drabbar idisslare hårt. Bekämpningsarbetet försvåras genom att den orsakande bakterien, B. anthracis, kan bilda sporer med lång överlevnadstid. Den främsta smittvägen är per oralt via sporer. LÄS MER

 4. 4. Förebyggande ska vara betryggande : Vikten av information vid HPV-prevention

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Etienne Menot; Lisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cervical cancer; Cervix neoplasms; Culture; HPV; Human papillomavirus; Information; Leininger; Sexual health; Shame Stigma.; Cellförändringar; HPV; Humant papillomvirus; Information; Kultur; Leininger; Livmoderhalscancer; Sexuell hälsa; Skam Stigma.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerrelaterade dödsorsakerna i utvecklingsländer. Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart virus som kan, vid bestående infektioner, orsaka livmoderhalscancer. LÄS MER

 5. 5. Tasmansk djävul: en art i kris : orsaker och eventuella lösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mattias Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tasmansk djävul; Tasmanian Devil Facial Tumour Disease; DFTD; vaccin;

  Sammanfattning : Tasmansk djävul, Sarcophilus harrisii, är ett pungdjur som lever på ön Tasmanien utanför Australien. Det är det största rovlevande pungdjuret i världen sedan pungvargen, Thylacinus cynocephalus, dog ut i början av 1900-talet och är en ikon för Tasmanien. LÄS MER