Sökning: "vaccine"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet vaccine.

 1. 1. Vaccination som bekämpningsverktyg vid mjältbrandsutbrottet sommaren 2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emmy Johansson; [2018]
  Nyckelord :mjältbrand; epizootiutbrott; bekämpningsarbete; vaccin; vaccination;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en sjukdom som finns i stora delar av världen och drabbar idisslare hårt. Bekämpningsarbetet försvåras genom att den orsakande bakterien, B. anthracis, kan bilda sporer med lång överlevnadstid. Den främsta smittvägen är per oralt via sporer. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande ska vara betryggande : Vikten av information vid HPV-prevention

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Etienne Menot; Lisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cervical cancer; Cervix neoplasms; Culture; HPV; Human papillomavirus; Information; Leininger; Sexual health; Shame Stigma.; Cellförändringar; HPV; Humant papillomvirus; Information; Kultur; Leininger; Livmoderhalscancer; Sexuell hälsa; Skam Stigma.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerrelaterade dödsorsakerna i utvecklingsländer. Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart virus som kan, vid bestående infektioner, orsaka livmoderhalscancer. LÄS MER

 3. 3. Use of notifiable infectious disease surveillance data for benefit/risk monitoring of vaccines in the EU within the context of the IMI ADVANCE project : Estimating the annual burden of invasive meningococcal disease in the EU/EEA, 2011-2015

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Viktoria Hennings; [2018]
  Nyckelord :IMI ADVANCE; vaccine benefit risk monitoring; burden of disease; disability-adjusted life years; infectious disease epidemiology; infectious disease surveillance data;

  Sammanfattning : The Innovative Medicines Initiative Accelerated Development of VAccine beNefit-risk Collaboration in Europe (IMI ADVANCE) project aims to develop a framework for best practice methods on integrated rapid benefit/risk monitoring of vaccines in the European Union (EU). Burden of disease is one of the measures considered when estimating vaccine benefits. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till att vårdnadshavare avböjer att vaccinera sina döttrar mot humant papillomvirus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marika Håkansson; Anna Sundbärg; [2018]
  Nyckelord :Health Promotion Model; human papillomavirus; parent; school nurse; vaccination; Health Promotion Model; humant papillomavirus; skolsköterska; vaccination; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Humant papillomvirus är ett mycket vanligt förekommande sexuellt överförbart virus som kan orsaka allvarliga sjukdomar såsom livmoderhalscancer. I Sverige vaccineras flickor i årskurs 5 – 6, vars vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke, mot humant papillomavirus via skolsköterskan. LÄS MER

 5. 5. Varför grundvaccinera hundar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Hedenskog; [2018]
  Nyckelord :vaccin; hund; valpsjuka; hundens parvovirus; infektiös hepatit;

  Sammanfattning : Vaccin efterliknar naturliga patogener och bidrar till bildande av immunologiskt skydd. Det ideala vaccinet skyddar mot replikation, spridning och sjukdom. I Sverige ingår canine distemper virus, hundens parvovirus och canine adenovirus i basvaccination. Smittspridning av virusen sker via oralt eller aerosolt intag av kontaminerade kroppsvätskor. LÄS MER