Sökning: "vad är IT-miljö"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vad är IT-miljö.

 1. 1. Verksamhetsarkitektur i små och medelstora företag : En studie om processer, information, IT-miljö och verksamhetsförmågor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Elin Fritiofsson; [2020]
  Nyckelord :SME; business architecture; enterprise architecture; SME; enterprisearkitektur; verksamhetsarkitektur;

  Sammanfattning : The goal of this study is to examine how small and medium-sized enterprises (SME) describe and model the part of Enterprise Architecture (EA) that is concerned with the business architecture by looking at four common modelling perspectives within business architecture – processes, information, IT systems and business capabilities. The study both examines if general models and descriptions have been created by the SMEs for the aforementioned perspectives, as well as if the SMEs have created target architectures for change management. LÄS MER

 2. 2. Cloud Service Selection for Startups : Identifying how Swedish startups prioritize when selecting their Cloud services

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :ANDRÉ ATTAR; [2016]
  Nyckelord :Cloud provider; Startup; CTO; key factors; SaaS; PaaS; IaaS; PoD; PoP; Molnleverantör; Startup; CTO; nyckelfaktorer; SaaS; PaaS; IaaS; PoD; PoP;

  Sammanfattning : A startup’s ability to make correct decisions regarding their Cloud choices is essential if they intend to stay competitively relevant in their business. Choosing the Cloud solutions that allow for an optimal level of production can give startups that operate in most industries a competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. Tunna klienter, kan de förbättra IT-miljön för Informatiks

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linus Hermansson; Per Österling; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersökte vi ifall en tunn klientlösning skulle förbättra IT-miljön förlärarna på Institutionen för Informatik. Uppsatsen innehåller en genomgång om vadtunna klienter är, en överblick på den nuvarande IT-miljön, samt en undersökning avlärarnas behov och krav genom intervjuer. LÄS MER