Sökning: "vad är Intressegrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad är Intressegrupper.

 1. 1. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Caroline Olsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; miljöarbete; intressenter; multi-stakeholder – initiative; network; nätverk; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Från att lagar och regler har varit den främsta faktorn för att motivera företag och industrier att arbeta med miljöfrågor har påtryckningar från konsumenter och övriga intressenter blivit mer viktigt. Många intressegrupper får tillgång till hållbarhetsrelaterad information och blir därför insatta och medvetna om miljö och sociala aspekter på produktion och konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Lärarlegitimationen : En konfliktteoretisk granskning av dess införande och utformning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Larsson Winehag; [2016]
  Nyckelord :Lärarlegitimation; konfliktteori; proposition; fackföreningar;

  Sammanfattning : Lärarlegitimationen (proposition 2010/11:20) har sedan dess införande varit en omdiskuterad fråga. Legitimationens vara eller icke vara, vilka lärare den ska vara tillgänglig för och vad som ska krävas för att bli behörig att söka legitimation är alla områden som varit föremål för kritik. LÄS MER

 3. 3. Towards sustainable rural development in Bergslagen : mapping stakeholder opinions as base for action

  Master-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Ida Hansen; [2015]
  Nyckelord :sustainability; ecosystem services; stakeholder participation;

  Sammanfattning : De flesta politiska riktlinjer har idag en hållbar samhällsutveckling som övergripande och gemensam nationell ambition. Det innebär att uppsatta mål för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska nås i samverkan mellan aktörer från olika sektorer och på olika beslutsnivåer. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar professionell utveckling synen på allmänintresset? : en undersökning av revisorer, revisorsassistenter och revisorsstudenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Jonsson; Linn Persson Zetterström; [2015]
  Nyckelord :Auditor; audit assistants; students; professional development; public interest; education; mentoring; structure and judgment; Revisor; revisorsassistent; studenter; professionell utveckling; allmänintresset; utbildning; handledning; struktur och bedömningar;

  Sammanfattning : Revisorer anses utgöra en profession vilket kännetecknas av bland annat etiska riktlinjer och krav på utbildning och kunskap. Enligt de etiska reglerna, som IFAC och dess oberoende kommittéer sätter för revisorsprofessionen, ska revisorer arbeta för allmänintresset. LÄS MER

 5. 5. Society’s costs of occupational injuries within Swedish agriculture

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Schroeder; [2015]
  Nyckelord :agriculture; costs; occupational injury; work accidents; workplace injury;

  Sammanfattning : In this thesis, society’s costs from occupational injuries within Swedish agriculture are computed. Relative little previous research with an economic view at the problem has been done on this area before. This thesis estimated costs from output loss, health care and fatal accidents caused by occupational injuries. LÄS MER