Sökning: "vad är MPA"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad är MPA.

 1. 1. Teori och upplevelser av personlighetstester : En kvalitativ undersökning inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Christopher Edén; [2022]
  Nyckelord :Personlighetstester; rekrytering; bemanning; konsult;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka upplevelser av rekryterare inom bemanningsbranschen gällande nyttan med användningen av personlighetstester. Personlighetstester har existerat i över ett sekel men användningen av dem har övergått från en mer akademisk användning -främst inom psykologin- till en mer kommersiell användning bland företag runt om i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Återvunna material i obundna lager i vägöverbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ludwig Winberg; [2021]
  Nyckelord :Vägbyggnad; återvunna material; obundna lager; betongkross; asfaltgranulat; bärighet; stabilitet; klimat- och miljöpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In an industry that is increasingly affected by sustainability and environmental matters, it is becoming more and more important to find ways to recycle and reuse materials rather than producing new materials. An example of this is when it comes to unbound pavement materials, such as the base and subbase layers. LÄS MER

 3. 3. Modeling of moisture-induced deformations and stresses in cross-laminated timber and timber-concrete composite floors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Marcus Johansson; [2021]
  Nyckelord :abaqus; numerical modeling; moisture content; relative humidity; cross-laminated timber; timber-concrete composite; finite element; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Korslimmat trä är ett tämligen nytt material, bestående av korslagda lager av brädor. Produkten tillåter nya byggmetoder och kan ses som ett grönare alternativ till stål och betong. Dess uppbyggnad gör det mer robust och mindre beroende av träets varierande egenskaper för olika geometriska dimensioner. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie gällande beräkningsmetoder av spänningsförluster i för- och efterspända betongbroar : Tillståndsbedömning av för- och efterspända betongbroar med dagens beräkningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Granqvist; [2021]
  Nyckelord :Spänningsförluster; tillståndsbedömning; utveckling i dimensioneringsregler; för- och efterspända betongbroar;

  Sammanfattning : En stor del av Sveriges spännbetongsbroar börjar närma sig hälften av sin tekniska livslängd, vilket leder till att flertalet tillståndsbedömningar kommer att utföras. Då en brokonstruktion är komplex och i regel en stor konstruktion krävs det goda förkunskaper och kännedom om kritiska områden och fenomen som kan ge upphov till skador på den bärande konstruktionen, för att göra en effektiv tillståndsbedömning. LÄS MER

 5. 5. Automated Construction- Reinforcement : Lifting Prefabricated Reinforcement Cages

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Markus Pettersson; Andreas Larsson; [2021]
  Nyckelord :Tied rebar cage lift; Tied connection; Connecting rebars; Finite Element Modeling; Geometric to numerical model; Integration CAD and CAE; Lyft av najad armeringskorg; Najad knutpunkt; Sammanfogning av armering; Finita Element modellering; Geometrisk till numeriskmodell; Integration mellan CAD och CAE;

  Sammanfattning : The construction industry is moving towards an increasingly industrial production and one step towards this is to use prefabricated rebar cages. A new concept is being tested where tied rebar cages are produced on the construction site by industrial robots. LÄS MER