Sökning: "vad är Personaladministration"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vad är Personaladministration.

 1. 1. Transportkostnader i HKScans distribution : En utredning av vilka faktorer som driver transportkostnader och hur de kan påverkas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Viktor Antonsson; Johanna Ek; [2017]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Transportkostnader; Transporter; Distribution; Kostnadsdrivare;

  Sammanfattning : Denna rapport innehåller en fallstudie av företaget HKScan och fokuserar på deras interna hantering av transporter ut till kunderna. Eftersom HKScan verkar i en konkurrensutsatt bransch med små marginaler så är det viktigt att varenda krona används på ett bra sätt. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av rollen HR Business Partner : En kvalitativ studie utifrån chefers och HRBP:s perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Egerström; Elin Selmeryd; [2017]
  Nyckelord :HRM; HR-transformation; värdeskapande HR; HR business partner; chefer; upplevelser; värde;

  Sammanfattning : HR-arbetet har gått ifrån att fokuseras på personaladministration till affärsverksamheten och företagets personalpolitiska strategi. Ulrich och Brockbank ansåg att HR-arbetet kunde göras mer effektivt. De utvecklade sina tankar till ett koncept, HR-transformation, som blivit vida spritt globalt. LÄS MER

 3. 3. Vad ska vi göra på vintern då? : En fallstudie om säsongsvariation i upplevelsebranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Göran Sidgren; Josefine Wollert; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningUnder de senaste åren har upplevelser förutspåtts att bli något som kan fungera som stilbildare, differentieringsverktyg och som värdehöjare för en vara eller tjänst. God service är inte längre ett tillräckligt konkurrensmedel utan ytterligare en dimension måste adderas för att kunna hävda sig på marknaden. LÄS MER