Sökning: "vad är Tjänsteproducerande företag"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är Tjänsteproducerande företag.

 1. 1. Motiverad i mitten : En studie om mellanchefers motivation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Eliesson; Johan Halén; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Mellanchef; Tjänsteproducerande företag;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker motivation hos mellanchefer då deras inverkan på personal längre ner i organisationen har visat sig ha stor betydelse på deras prestationsförmåga. Att rikta motivationsinsatser mot mellanchefer verkar vara ett effektivt verktyg för att stimulera motivation hos personal på lägre nivåer då mellanchefers motivation har visat sig kunna sprida sig ner genom organisationen. LÄS MER

 2. 2. Hur hållbarhet kan bidra till ökad lönsamheten : en studie hur tjänsteproducerande företag kan öka lönsamheten med hjälp av miljö- och socialansvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Jakob Svensson; Stina Andersson; [2016]
  Nyckelord :sustainable business; environmental profitability; service companies; sustainable strategies; CSR; hållbart företagande; hållbar lönsamhet; tjänsteproducerande företag; hållbara strategier; CSR;

  Sammanfattning : Hållbart företagande handlar idag om att använda resurserna på ett smartare sätt och genom det uppnå ekonomiska fördelar, resurserna i detta fallet är miljö- och socialansvar. Företag kan idag välja att frivilligt anta hållbarhetsfrågan men som många forskare visat genom undersökningar att företag med ett aktiv hållbarhetsarbete är mer ekonomiskt lönsamma än de som inte satsar. LÄS MER

 3. 3. Tjänsteproducerande företag i utveckling : En studie om kundkvalitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Hanna Bengtsson; Anja Thörnell; [2009]
  Nyckelord :tjänster; kundkvalitet;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget tog en ekonomisk tillväxt fart. Den karakteriserades av att företag hade makten och kunder var nöjda med de varor som de kunde få tillgång till. Det innebar att företag kunde planera långt in i framtiden eftersom inga drastiska händelser i deras omgivning ägde rum. LÄS MER

 4. 4. Vad är kvalitet i revision? : Kvalitet och kvalitetskontroller i revision

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kim Sneits; Ian Charoub; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att uppfylla revisionsklientens förväntningar samtidigt som man driver ett strikt reglerat tjänsteföretag medför utmaningar i revisionsbyråernas praktiska arbete. Revisionsbyråerna har därmed olika dimensioner för begreppet kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Mätning av Tjänstekvalitet : Möjligheter och Fallgropar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Sundberg; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då tjänster i viss mån produceras och konsumeras samtidigt är det svårt att upprätthålla kvalitetskontrollen. Det finns ingen kvalitet som kan kontrolleras i förväg innan tjänsten har levererats. LÄS MER