Sökning: "vad är avbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden vad är avbrott.

 1. 1. Den största prövningen är att bli fri... : En kvalitativ studie som undersöker vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Kontio; Victoria Österberg; [2021]
  Nyckelord :kriminalitet; frigivning; kriminalvård; vändpunkt; behandling; utslussning; kriminell karriär;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie var att analysera upplevelser om vad som har varit de bidragande orsakerna till att individer med ett kriminellt förflutet valt att upphöra med sitt brottsliga beteende. Med andra ord undersöktes individernas erfarenheter av vändpunkter samt vad frigivningsprocessen kan ha inneburit för individernas möjligheter att upprätthålla en livsstil fri från kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Avbrott i kritiska flöden – Invånares tolerans- och acceptansnivåer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Tove Raquette; [2021]
  Nyckelord :Kritisk infrastruktur; kritiska flöden; acceptans; tolerans; avbrott; prioritering; påverkan; konsekvenser; kris; krisberedskap; förberedelse; trygghetspunkter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Critical infrastructures and the services they provide society with, also called critical flows, are vital for the functioning of modern society. There is a need to investigate acceptable duration of disruptions in different critical flows, how the criticality due to disruption changes over time and how citizens want flows to be prioritized. LÄS MER

 3. 3. Alla älskar väl musik? : En kvalitativ studie om elevers motivation till musikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Felicia Johansson; [2021]
  Nyckelord :kvalitativ metod; motivation; musik; musiklyssning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra till ökad kunskap om vad som gör musikundervisningen mer motiverande för elever på högstadiet. Trots att elever ofta lyssnar på musik och umgås kring musikaliska aktiviteter, som att dansa eller sjunga ihop, saknas motivation till att lära sig mer om musikämnet. LÄS MER

 4. 4. Framtida risker och sårbarheter för fjärrvärmenät

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Simon Probert; Mathilde Henriksen; [2021]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Leveransavbrott; Risk; Sårbarhet; Skadefrekvens; Temperaturförändring; Energisnvändning; Störningskänslighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fjärrvärme har en betydande roll i det svenska energisystemet där många är beroende av att systemet ska fungera optimalt. Trots den generellt höga leveranssäkerheten i dagens system är oplanerade leveransavbrott är något som sker tidvis. LÄS MER

 5. 5. "Är Det Så Svårt Att Bara Stanna Hemma?!" En kvalitativ intervjustudie om hur Millennials och Baby Boomers upplever vardagslivet i en pandemi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Michaela Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Modernitet; Risksamhälle; Globalisering; Generation; Strukturering; Anpassning; Social Distans; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen angående de effekter som en global pandemi (som den nuvarande Covid-19 pandemins effekter) har på människors vardagsliv. Jag har valt att studera individer från två olika generationer: Millennials och Baby Boomers. LÄS MER