Sökning: "vad är b2b"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden vad är b2b.

 1. 1. Samspel vid komplexa tjänster : En kvalitativ studie för ökad förståelse av SME´s inköpsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :William Johansson; Filip Berggren; [2021]
  Nyckelord :Komplexa tjänster; B2B; Marknadsföring; köpbeslutsprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att studera inköpsbeteendet av komplexare tjänster inom B2B. Det insamlade materialet har sedan omformulerats till praktiska rekommendationer för de säljande organisationer. Komplexare tjänster är ett område som har vuxit snabbt under det senaste decenniet, i samband med bland annat digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Decision-Making in the Fashion Industry : How to influence the fashion industry to adopt more sustainable packaging solutions

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elin Enlund; Jennie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :The fashion industry; sustainability; packaging; e-commerce; drivers; institutional logics; barriers; product development; decision-making; LCA; platform; B2B.; Modeindustrin; hållbarhet; förpackningar; e-handel; institutionella parametrar; barriärer; produktutveckling; beslutsfattande; plattform; B2B;

  Sammanfattning : Today, the fashion industry is responsible for 4 per cent of the global greenhouse gas emissions in the atmosphere and 20-35 per cent of the microplastics in the ocean. It is thereby a highly debated industry when it comes to environmental sustainability. LÄS MER

 3. 3. Svenska mikroföretagares upplevelse av mobila betalningar : Hur mobilanpassade är företagens betalningar i ett land där mobila betalningar är vanligare än kontantbetalning?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johanna Ewerbring; [2021]
  Nyckelord :Mobile payments; corporate payments; B2B payments; micro-enterprises; digitized payments; in-app payments.; Mobila betalningar; företagsbetalningar; B2B-betalningar; mikroföretag; digitaliserade betalningar; betalningar i app;

  Sammanfattning : Svenska folket gör allt fler mobila betalningar, (Riksbanken, 2020), men trotsbeteendeförändringen som privatperson tycks situationen för svenska företag vara enannan. Näringsdepartementet (2021) konstaterar att svenska företag är kvar i analogabetalningsprocesser, en tes The World Payment Report (2020) stämmer in i samtidigt somde konstaterar att digitaliserade affärsmodeller kring B2B-betalningar förutspås ha storutvecklingspotential. LÄS MER

 4. 4. Lönsamma relationer mellan företag : En kvalitativ studie på hur leverantörer av högteknologisk SaaS kan arbeta med relationsmarknadsföring för att attrahera kundgrupperna på den tidiga marknaden utifrån The Technology Adoption Life Cycle

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Per Albin Wilhelmsson; Isak Boghammar; [2021]
  Nyckelord :relationship marketing; B2B; Software as a Service; SaaS; the technology adoption life cycle; early market; Relationsmarknadsföring; B2B; Software as a Service; SaaS; The technology adoption life cycle; tidig marknad;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuteras hur relationsmarknadsföring kan användas av företag som utvecklar högteknologiska SaaS-lösningar för att bygga lönsamma relationer på en tidig marknad. För att svara på frågeställningen “Hur kan högteknologiska SaaS-leverantörer arbeta med relationsmarknadsföring för att attrahera kundgrupperna Innovators och Early adopters på den tidiga marknaden utifrån The Technology Adoption Life Cycle?” har en kvalitativ metod i form av en fallstudie använts. LÄS MER

 5. 5. En kundrelations liv på B2B-marknaden : En kvalitativ fallstudie av ett företag inom den svenska träindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Ludvig Larsson; Kasia Kucybala; [2021]
  Nyckelord :The wood industry; B2B; customer relations; relationship marketing; profitability; customer value; Träindustrin; B2B; kundrelationer; relationsmarknadsföring; lönsamhet; kundvärde;

  Sammanfattning : I en värld som präglas av ny teknik, ökad konkurrens och skiftande behov är det viktigt att kunna attrahera sina kunder. Relationsmarknadsföringen fick sitt genomslag på 1970-talet och är idag ett mer frekvent använt begrepp än tidigare. LÄS MER