Sökning: "vad är balans för förskolebarn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är balans för förskolebarn.

 1. 1. Pedagogers syn på motorikens betydelse för barns kroppsuppfattning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Malin Johansson; Susanne Elfström; [2014]
  Nyckelord :Motorik; Kroppsuppfattning; Självkänsla;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar utvalda pedagogers uppfattning om motorikens betydelse för kroppsuppfattningen hos förskolebarn. Det är en kvalitativ studie där enkätfrågor använts som insamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarn och stress : Fem förskollärares uppfattningar om barns stress i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Veronica Hanning; Cristina Eriksson; [2010]
  Nyckelord :preschool; prevent; stress; childcare; förskola; förebygga; stress; barnomsorg;

  Sammanfattning : Stress har alltid förekommit hos våra förfäder då var det en instinkt på kamp eller flykt. Men i dag utsätts vi för stress i olika former. Positiv stress är bra för oss, det ger oss energi då vi ställs inför utmaningar som vi klarar av. Negativ stress uppstår när vi ställs inför höga påfrestningar och kontrollen går förlorad. LÄS MER