Sökning: "vad är barnobservationer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vad är barnobservationer.

 1. 1. "Hungern är den bästa kryddan" Pedagogers förhållningssätt till barn med ätovilja

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Agneta Bülow; Anna Lindell Bolin; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; pedagogiskt förhållningssätt; ätovilja; sociokulturellt perspektiv; makt;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie baserar sig på ett intresse för den pedagogiska måltiden i förskolan. Det som genomsyrar hela vår studie är pedagogernas förhållningssätt, att yrkesgruppen ska agera goda förebilder till skapandet av goda matvanor i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Barns anknytningsbeteende och pedagogens svar, : en studie om anknytningsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Inga-Grethe Carlsson; Sofia Hallén; [2015]
  Nyckelord :anknytningsteori; anknytningsperson; barnobservationer; förskola;

  Sammanfattning : InledningArbetet tar avstamp i anknytningsteorin och handlar om vad det är som gör att barnen skapar en trygg eller otrygg anknytning till pedagogerna de möter i förskolan. Arbetet handlar också om hur barnen gör för att få kontakt med pedagogerna och hur dessa svarar på barnens anknytningsbeteenden. LÄS MER

 3. 3. Entreprenöriellt lärande i förskolan : Projekt "Från frö till tallrik" – en kvalitativ studie av entreprenöriellt lärande som undervisningsform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Margareta Bykowski; [2014]
  Nyckelord :Entreprenöriellt lärande; förskolan;

  Sammanfattning : Bakgrund:Entreprenöriellt lärande är en undervisningsform i skolan som tränar elevernas entreprenöriella attityder, kompetenser och förmågor. För en lärare i klassen handlar entreprenöriellt lärande om en förhållningsätt i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. En studie av pedagogers kunskap om och användning av observation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Danielsson; Sofia Ek; [2008]
  Nyckelord :observation; förskola; specialpedagog; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Under vår egen yrkesverksamma tid som förskollärare har vi inte upplevt observation som vanligt förekommande. Vi blev nyfikna på om vår upplevelse stämmer överens med verkligheten och ville ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med observation. LÄS MER

 5. 5. En studie av pedagogers kunskap om och användning av observation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Danielsson; Sofia Ek; [2008]
  Nyckelord :observation; förskola; specialpedagog; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Under vår egen yrkesverksamma tid som förskollärare har vi inte upplevt observation som vanligt förekommande. Vi blev nyfikna på om vår upplevelse stämmer överens med verkligheten och ville ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med observation. LÄS MER