Sökning: "vad är begränsade resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden vad är begränsade resurser.

 1. 1. Selecting sustainability management tools for medium sized companies : Development of a structured method for companies in the retail and energy industrial sectors

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Sievers; [2018]
  Nyckelord :sustainability management; medium size companies; sustainable development; SME; energy industry; clothing retail industry;

  Sammanfattning : Inom området hållbarhetsledning så finns det många verktyg som har utvecklats för att hjälpa företag att adressera och hantera olika delar av hållbarhet. Mängden verktyg som finns tillgängliga innebär att det är en utmaning i sig att välja det bästa möjliga verktyget för ett givet företag. LÄS MER

 2. 2. Laborationer under press? : Ekonomiska och pedagogiska krav på laborationer i grundskolans fysikundervisning åk 7-9

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Camilla Persson; [2018]
  Nyckelord :Investigative work; practical work; experimental work; economy; Undersökande arbete; praktiskt arbete; experimentellt arbete; ekonomi;

  Sammanfattning : Med begränsade ekonomiska resurser finns en risk att laborationsundervisningen blir lidande, t ex genom att inte tillräcklig laborationsutrustning finns tillgänglig. Med syfte att på ett djupare plan tränga in i denna frågeställning och erhålla en förståelse för vad som upplevs begränsande för dagens undervisning på skolnivå, hur undervisningen är upplagd och vad det upplevs kunna ge för konsekvenser har en exemplifierande fallstudie utförts. LÄS MER

 3. 3. Managing the Innovation Paradox of Exploitation andExploration in R&D : Is measurement of innovation the key to promoteexploration?

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :MICHELLE KARLSSON; CHARLOTTE VESTERLUND; [2018]
  Nyckelord :innovation; exploitation; exploration; organisational ambidexterity; ambidextrous leadership;

  Sammanfattning : Managing the paradox of exploitation and exploration symbolises the simultaneous pursuit devoting enough resources to exploitation to ensure short-term profits and, at the same time, enough resources to exploration to ensure future organisational viability. Previous researchadvocates that sustained organisational performance and success highly depends on the interaction of exploitation and exploration or in other words, the balancing act between change and continuity. LÄS MER

 4. 4. Developing!a!framework!for!opportunity assessment!of!when!to!utilize!machine!learning to!create!data3driven!products

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ANNA OLSSON; [2018]
  Nyckelord :Machine!learning; !ROI; !opportunity!assessment; !optimization; ! personalization; Maskininlärning; !ROI!; !möjlighetsbedömning; !optimering; !personalisering;

  Sammanfattning : In!recent years, machine!learning has developed to the!extent that it can be utilized and implemented to create business value in organizations  by  either reducing costs or increasing  innovation and growth opportunities. Machine learning can unlock possibilities to create a better! product and experience, and thereby aid in gaining a stronger position in the industry. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med sömnbesvär hos vuxna patienter i kommunens hemsjukvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Källgren; Liselotte Sonedahl; [2018]
  Nyckelord :sömnbesvär; kommunens hemsjukvård; vuxna patienter; intervju; sjuksköterska; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Sömnbesvär förekommer hos 38 procent av Sveriges befolkning mellan 16–84 år och är vanligt både vid psykiska och somatiska sjukdomar. Sömnbesvär behandlas ofta farmakologiskt och under längre tid än vad som rekommenderas, särskilt hos äldre personer. LÄS MER