Sökning: "vad är biomedicinska synsättet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är biomedicinska synsättet.

 1. 1. Personcentrerad vård. Vad är det och vad tycker patienten?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Göransson; Linnea Svensson; [2013-02-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Patienter har länge inom sjukvården ofta blivit objektifierade och endast reducerats till sin sjukdom. Det centrala för den personcentrerade vården, är att se patienten som en person bakom sin sjukdom, att se dennes perspektiv och upplevelser av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans ansvar? - En litteraturstudie om sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete med patienter inom slutenvården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Andreasson; Karina Sörensen Riise; [2011-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsofrämjande och förebyggande arbete är en viktig del av sjuksköterskans arbetsområde.Både kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska och Hälso- och sjukvårdslagen påpekar attsjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. LÄS MER