Sökning: "vad är bra service inom handel"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vad är bra service inom handel.

 1. 1. Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal : En studie om hur organisationer kan använda Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Senad Arslanovic; Christoffer Kämpe Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; attract; recruit; talent; Employer branding; attrahera; rekrytera; talang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kamp om talanger är ett problem som kan finnas på en arbetsmarknad. Därför måste organisationer differentiera sig för att kunna tävla om talanger. Att kunna attrahera och rekrytera har blivit allt mer viktigt för organisationer. LÄS MER

 2. 2. How do we form trust online? : Guidelines for designing e-commerce websites to be trust-inducing

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Filip Lilja Bermlid; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En av de främsta anledningarna till att man väljer att delta i e-handel är att man har tillförlit till dess webbsida. Det huvudsakliga målet med den här uppsatsen är att utforska vad som skapar tillförlit online, hur det kan påverkas och varför detta är viktigt för e-handel. LÄS MER

 3. 3. Klagomålshantering av e-handelsföretag på Facebook : ett ramverk för klagomålshantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Hansson; Kristian Larsson; Billy Persson; [2014]
  Nyckelord :e-handel; Negativ mun-till-mun”; Facebook; klagomålshantering; kundlojalitet;

  Sammanfattning : Svensk e-handel har de senaste åren vuxit kraftigt, vilket har lett till att andelen e-handels-företag har ökat i Sverige de senaste åren. Konsumenten har idag större valmöjlighet vid val av företag. Företagen erbjuder bra fraktvillkor, tryggare betalningsformer och mer användarvänliga hemsidor. LÄS MER

 4. 4. Cloud Services : ett förslag på hur de kan användas inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Erik Skoglund; Ginwah Auyeung; [2011]
  Nyckelord :moln; cloud service; cloud computing; e-handel;

  Sammanfattning : E-handelsföretagen försöker ständigt sträva efter expansion. Samtidigt så vill de ha en IT-lösning som är så kostnadseffektiv som möjligt. Säkerhet är också någonting som företagen värderar väldigt högt. Cloud services är något som kan användas för detta. LÄS MER

 5. 5. HAMNLÄNKEN : En studie i att förbättra stråket mellan Södra och Norra hamnen i Lysekil

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Karl Samuelsson; [2010]
  Nyckelord :länk; stråk; sammanknyta; serial vision; kevin lynch;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lysekil bildades under 1500-talet invid Norra Hamnen i Gamlestan där man livnärde sig på fiske och fraktfart. Vid mitten av 1800-talet växte sig handeln starkare och därefter även badturismen. På grund av intressekonflikter med fiskeindustrin flyttades stadens centrum mot Södra Hamnen. LÄS MER