Sökning: "vad är definition språk"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden vad är definition språk.

 1. 1. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. La competencia intercultural en la enseñanza escolar de idiomas extranjeros : Una recopilación de investigaciones anteriores relacionadas con la competencia intercultural en la enseñanza de idiomas extranjeros

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Daniel Lund; [2019]
  Nyckelord :Culture; L2; Spanish as a foreign language; foreign languages; modern languages; intercultural competence; intercultural dialogue; interculturality; Swedish National Agency of Education Skolverket ; EU; UNESCO; the Common European Framework of Reference for Languages.; Kultur; L2; spanska som främmande språk; främmande språk; moderna språk; interkulturell kompetens; interkulturell dialog; interkulturalitet; Skolverket; EU; Unesco; Gemensam Europeisk Referensram för Språk.; Cultura; L2; ELE; idiomas extranjeros; competencia intercultural; diálogo intercultural; interculturalidad; La Agencia Nacional de Educación Sueca Skolverket ; UE; el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.;

  Sammanfattning : Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, lo que exige nuevas y mejores destrezas en cuanto al comportamiento en contextos interculturales, es decir, contextos donde se encuentran dos o más culturas de manera igualitaria. Documentos rectores para la educación, tanto nacionales (suecos) como internacionales subrayan la importancia de éstas. LÄS MER

 3. 3. Musik i förskolan : En enkätstudie om förskollärares musikanvändande och synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Blom; [2019]
  Nyckelord :didaktik; förskollärare; förskola; musik; musikaktivitet; språk; sång; undervisning;

  Sammanfattning : Musik i förskolan kan vara så mycket mer än att sitta i samlingen och sjunga traditionella barnsånger. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder musik i förskolan, vad deras syfte med musik i undervisningen är samt hur förskollärarna definierar vad musik i förskolan är. LÄS MER

 4. 4. Next Generation SDN Switches Using Programming Protocol-Independent Packet Processors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tijo Varghese Thazhone; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over recent years, Software Defined Networking has enabled operators to control the network and realize new networking topologies. With increasing network traffic and protocol formats that aim at managing the traffic efficiently, the capabilities offered by Software Defined Networking alone are currently limited by the underlying fixed hardware infrastructure. LÄS MER

 5. 5. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER