Sökning: "vad är delta i geografi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är delta i geografi.

 1. 1. Hur hanterar de politiska partierna Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna segregationen i Sverige? : Med fokus på den svenska bostadssegregationen

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Frida Roth; Emma Söderfeldt; [2017]
  Nyckelord :Politik; bostadssegregation; vänsterpartiet; liberalerna; sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas en kvalitativ studie av Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning, framtidsvision samt politiskt utförande i anknytning till den svenska bostadssegregationen. Studien vilar på en kvalitativ textanalys av partiernas dokument angående bostadssegregationen och genom materialet besvarar vi Hermanssons tre begrepp som utgör intentionen av studien. LÄS MER

 2. 2. "Inget annat alternativ" Kvinnors syn på kollektivtrafiken inför ett hållbart persontransportsystem i Bergsjön, Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Anna Blomqvist; Annika Lekman; [2012-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDet här en studie vars syfte är att undersöka hur planerna för ett hållbart persontransportsystem utvecklas i en storstad med särskild uppmärksamhet på kvinnor i förorter. I en av våra två undersökningar redovisas med hjälp av en kvalitativ metod hur ett hållbart persontransportsystem i Göteborg kan utvecklas, med särskilt fokus på hur förutsättningarna ser ut i området Bergsjön. LÄS MER

 3. 3. Geodatasamverkan - nyttan för en kommun att delta

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism; Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism

  Författare :Johan Törebrand; Ulf Thilén; [2012]
  Nyckelord :GIS; Geodatasamverkan; Enkät; Geodata;

  Sammanfattning : The Swedish model for developing the national infrastructure is based on increasing the cooperation between municipalities, government and businesses. The method to establish the infrastructure in Sweden is the geodatastrategin. The effort to implement the geodatastrategin has resulted in an interaction model, Geodatasamverkan. LÄS MER

 4. 4. Framsökning av riskobjekt och tillgängligheten av vägnätet samt järnvägen vid översvämning : I Karlstads kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism; Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism

  Författare :Caroline Carlsson; Mimmi Dalmo; [2012]
  Nyckelord :riskobjekt; tillgänglighet; översvämning; Karlstads kommun;

  Sammanfattning : Karlstad ligger uppbyggt på och invid Klarälvsdeltat och är i riskzonen för översvämning då staden påverkas av både flöden i Klarälven och nivåer i Vänern. I och med översvämningsprogrammet, som togs fram av Karlstads kommun 2010, har man tagit ett heltäckande grepp om översvämningsproblematiken och klarlagt vilka åtgärder som bör vidtas på kort och lång sikt. LÄS MER

 5. 5. Vad händer sen då? - En studie om arbetet med uppföljning av detaljplaners betydande miljöpåverkan i Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Emma Broms; Johanna Pettersson; [2011-06-17]
  Nyckelord :detaljplaner; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning.... LÄS MER