Sökning: "vad är det dålig med sverige och vad är bra med sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden vad är det dålig med sverige och vad är bra med sverige.

 1. 1. Komfort- och ventilationsanalys på Lersäters värmeverk : PMV-beräkningar och ventilationsmätningar i ett pannhus samt två intilliggande lokaler

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :John Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :District heating; comfort index; working conditions; Fjärrvärme; komfortindex; arbetsförhållanden; PMV; komfortindex;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen är en stor utmaning för världen att hantera och därför har länder som Sverige och unioner som EU kommit överens om olika klimatmål. Fram till 2020 är planen att utsläppen av växthusgaser skall sänkas med 20% jämfört med nivåerna 1990 och sen 2050 skall det reduceras med 80%. LÄS MER

 2. 2. Den frivilliga revisionens påverkan på den långsiktiga överlevnaden i småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Karlsson; Adam Maschel; [2018-03-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisionsplikten avskaffades 2010 för små företag i Sverige.Regeringen prognosticerade att cirka 50 procent av företagen med mellan 3-10 miljonerkronor i omsättning, och 75-80 procent av företagen med högre omsättning än så skullefortsätta anlita revisor. LÄS MER

 3. 3. Kapitalvinstbeskattning och uppskov

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Blixt; Josefin Vidman; [2018]
  Nyckelord :Capital income taxes; postponement taxes; real estate brokers; Kapitalvinstbeskattning; uppskov; mäklare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mäklarna i Sverige använder sig av sina kunskaper inom kapitalvinstbeskattning och uppskov gentemot sina kunder. Vi undersöker också om kunder som någon gång sålt och köpt bostad önskar att mäklare visar dem hur deras ekonomiska situation efter bostadsförsäljningen kommer att se ut. LÄS MER

 4. 4. Kaninen, lagstiftning och forskning på utrymme och berikning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sennah Pettersson; [2018]
  Nyckelord :kanin; kaniner; lagstiftning; berikning; utrymme; beteende;

  Sammanfattning : Kanin (Oryctolagus cuniculus) var det tredje vanligaste sällskapsdjuret i Sverige 2012. Det hålls även för bl.a. köttproduktion och i forskningsförsök. LÄS MER

 5. 5. Konservärtsodlingens påverkan på det svenska lantbruket : i södra Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Filippa Jönsson; Mimmi Talon Alin; [2017]
  Nyckelord :Findus; konservärter; kvävefixering; konservärtsodling; konservärtans växtföljdsegenskaper; konservärtans förfruktsvärde;

  Sammanfattning : Efter Findus uttalande om att lägga ned sin verksamhet i Bjuv bestämde vi oss för att undersöka vad konservärtan har betytt för odlarna i södra Sverige. Vi ville undersöka både ur det ekonomiska perspektivet samt ur växtföljdsperspektivet. LÄS MER