Sökning: "vad är det sociala arvet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad är det sociala arvet.

 1. 1. Laglotten : Ett nödvändigt skydd eller oproportionerligt tvång?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Kristofer Pelli; Rebecca Strömberg; [2017]
  Nyckelord :laglott; arvslott; arvsrätt; successionsrätt; familjerätt; arvsordning; arvsklasser; bröstarvinge; särkullbarn; testamente;

  Sammanfattning : Lagstiftningen kring laglotten är cirka 150 år gammal och har sedan införandet varit i det närmaste oförändrad, där vissa regler och principer som idag styr hur arv fördelas förekom redan under medeltiden. Kritik har framförts om att laglotten är föråldrad och byggd på gamla traditioner samt värderingar där rätten till arv grundade sig i blodsband och släktskap. LÄS MER

 2. 2. Arvet från Varvet - En kritisk granskning av Varvsstadens industriella kulturarv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Anton Tornkvist; [2015]
  Nyckelord :Kulturarv; Industriellt kulturarv; Planering; Omvandling; Kockums; Varvsstaden; Industriarv; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid då många forna industriområden står i grepp att omvandlas till bostads- och kontorsområden. Den industriella tillverkningen har till stora delar flytt landet i jakt på billigare arbetskraft och lägre produktionskostnader, men industrin finns i mångt och mycket fortfarande kvar; dels i form av nedlagda fabriker, tomma lokaler och outnyttjade strukturer, men också i form av minnen, erfarenheter och berättelser. LÄS MER

 3. 3. Ung och arbetslös : -En studie om unga arbetslösas bakgrund, nuvarande situation och framtidsvision.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ramona Homsi; Amra Mecavica; [2014]
  Nyckelord :Youth unemployment; social inheritance; labor market; support; economical consequences; consequences on wellbeing; future plans.; Ungdomsarbetslöshet; socialt arv; arbetsmarknad; stöd; ekonomiska konsekvenser; psykisk ohälsa; framtida planer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase understanding of the unemployed youth. To achievethat, we have investigated who the unemployed young people are, how their wellbeing isaffected and what they need for a change to take place. The study was conducted in amedium-sized Swedish city with the help of a method combination. LÄS MER

 4. 4. Du är vad dina föräldrar läste? : En komparativ publikstudie om nyhetskonsumtion, politiskt intresse och arvet från föräldrarna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Malin Eirefelt; [2014]
  Nyckelord :Dagstidning; mediearv; uppväxt; kunskapsklyfta; knowledge gap; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen försöker genom djupintervjuer med åtta respondenter att förstå om det finns några skillnader i nyhetsintresse och -konsumtion samt politiskt intresse och engagemang, mellan personer som växte upp i ett hem med och utan dagstidning. Om det uppkommer skillnader som inte går att koppla till om man vuxit upp med eller utan dagstidning ämnar den här uppsatsen också ge svar på vad de skillnaderna då kan bero på och utbildning finns med som möjlig variabel. LÄS MER

 5. 5. Mediekonglomeratets vagga : Familjen Hjörnes syn på sin roll som publicist

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Caroline Lagergren; [2011]
  Nyckelord :Hjörne; Stampen; Göteborgs-Posten; mediekoncentration; medieägande; familjeföretag;

  Sammanfattning : Familjen Hjörne har sedan 1926 varit Västsveriges dominerande mediefamilj. Under tre generationer har familjen i stort sett haft monopol på tidningsmakande i Göteborg och ägt, drivit och skrivit i Göteborgs-Posten. LÄS MER