Sökning: "vad är dokumentanalys"

Visar resultat 6 - 10 av 147 uppsatser innehållade orden vad är dokumentanalys.

 1. 6. En skolas ledningsgrupp och dess arbete : En fallstudie av en ledningsgrupps arbete med fokus på vilka frågor de hanterar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ulrika Lundén; [2020]
  Nyckelord :management group; development organisation; management organisation; development issues; management issues; school development; distributed leadership; case study; ledningsgrupp; utvecklingsorganisation; driftsorganisation; utvecklingsfrågor; driftsfrågor; skolutveckling; distribuerat ledarskap; fallstudie;

  Sammanfattning : This study focuses on the diverse leadership issues a Swedish primary school faces when responsibilities are not clearly defined between the management/operative organisation and the development organisation. To illustrate this, research results are analysed using Liljenberg’s model ‘Tensions in relation to the development aspects of school organisation’. LÄS MER

 2. 7. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andra verksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterande verksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 3. 8. Nyckeln till framgång? En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer för åtta SMF:s inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Blomström; Caroline Löwenhav; [2020]
  Nyckelord :Framgång; kritiska framgångsfaktorer; små- och medelstora företag; svenska modebranschen; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 9. Reglera Elsparkcyklar - En utredning av kommunens utmaningar och elsparkcykelns potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Miilus-Larsen; [2020]
  Nyckelord :Elsparkcykel; Elscooter; Trafikreglering; Mikromobilitet; Delad mobilitet; Hållbara transporter; Kommuner; Stockholm; Göteborg; Helsingborg; Malmö; Lokala Ordningsföreskrifter; Tillståndsplikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The free-floating electric scooter is a new phenomenon in the transport sector that seems to have a potential of promoting sustainable transportation and changing the way we travel in cities all around the world. This is done by catering the need for short trips and minimizing the dependence of self-owned vehicles and thus reducing the number of car trips. LÄS MER

 5. 10. Förändrat leveranssamhälle: e-handlens konsekvenser på leveransinfrastrukturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Nordlund; Ludvig Nordh Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Leveranssamhälle; Paketbox; Värdesamskapande; Värdeförstörande; S-D logik; Servicelandskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar förändring i val av handelskanal vilket har givit en tillväxt i e-handeln men även minskning av postbrev. Med denna förändring har övergång från brevinkast till fastighetsboxar endast delvis och tillfälligt lättat på problemen postmarknaden står inför. LÄS MER