Sökning: "vad är dold reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad är dold reklam.

 1. 1. Influencer marketing - En studie om hur den svenska marknadsföringsrätten förhåller sig till marknadsföring av influencers på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Hamilton; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Influencer; Dold reklam; Sociala Medier; Marknadsföringsrätt; Sändarangivelse; Reklamidentifiering; Ansvarsfördelning; Business and Economics;

  Sammanfattning : As technology moves forward, marketing methods follow and influencer marketing is the most prominent one today, being a rather unexplored part of marketing, lacking clear legislation. Hence, companies use influencers and their platforms to advertise their products and services leading to a line of business where the legal aspect is obscure. LÄS MER

 2. 2. Vloggen som reklamfilm? : Hur reklam genom influencers förstärks i videobloggar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Honnér; Adam Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av reklamtrötthet i samhället har företag hittat nya sätt att marknadsföra sig, ett av dessa är influencer marketing som konstant ökar på sociala medier. Youtube är en av dessa plattformar där en Youtuber som influencer är en opinionsledare för produkter och företag. LÄS MER

 3. 3. Opartisk artikel eller osynlig annons? : Om gränsdragningen mellan innehållsmarknadsföring och icke-kommersiella meddelanden i redaktionell text, samt om kravet på reklamidentifiering i det nya medielandskapet.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Catrine Engström; [2018]
  Nyckelord :marknadsföring; redaktionell text; marknadsföringsrätt; yttrandefrihet; sociala medier; medielandskap; MFL; marknadsföringslagen; YGL; TF; textmarknadsföring; dold marknadsföring; KO; konsumentombudsmannen; RO; reklamombudsmannen; reklamidentifiering; annonsmarkering; sändarangivelse; konsumentskydd; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : När meddelanden som förmedlas till konsumenter är avsättningsfrämjande och har rent kommersiell karaktär anses de utgöra marknadsföring, och omfattas av reglerna i Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). Marknadsföring ska bl.a. LÄS MER

 4. 4. Näringsidkare ger profil 2 miljoner i dricks - Om smygreklam på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Johansson; [2016]
  Nyckelord :Dold reklam; Smygreklam; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today more and more businesses are using the internet and social media to reach out with their messages. Through these media, they have found new opportunities to disseminate information. Given that information on social media sites often is perceived as personal and credible advice, consumers may easily mistake marketing for information. LÄS MER

 5. 5. Innehållskontroll av kommersiella meddelanden – särskilt om marknadsföring i bloggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Hovstadius; [2014]
  Nyckelord :Civilrätt; marknadsföring;

  Sammanfattning : Allt fler näringsidkare väljer idag det sociala mediet bloggar som plattform för att marknadsföra sin verksamhet. Bakgrunden till denna utveckling är att kommersiella meddelanden avseende ett företags produkter eller tjänster som förmedlas av en annan part via bloggar visat sig uppfattas som mer trovärdiga än budskap som kommer från företaget via andra kanaler. LÄS MER