Sökning: "vad är emballage"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är emballage.

 1. 1. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Skräp är bara skräp om du skräpar ned : En fallstudie om att skapa ett användarvänligt avfallssystem och att kommunicera avfallsminimering och återvinning i Ebbepark, Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Maria Nilsson; Linnea Orsholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. However, today’s use of resources is higher than what earth can sustain and therefore the linear economy, where resources become waste right after usage, needs to evolve into a more circular one, an economy that uses and reuses resources in a more efficient way. LÄS MER

 3. 3. Tidseffektivisering av Stora Ensos emballeringsprocess : Simulering av värmeledning och luftflödesberäkningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isabelle Hultin; [2017]
  Nyckelord :packaging; paperboard; paperboard roll; simulation; time saving; time efficiency; emballage; emballering; kartong; kartongrulle; simulering; tidsbesparing; tidseffektivisering;

  Sammanfattning : Stora Enso Skoghalls Bruk är en av de största kartongtillverkarna på vår planet. Var sjätte kartongförpackning i världen som innehåller något flytande kommer från Skoghalls Bruk. Kartong har liten påverkan på miljön då huvudråvaran, trä, är en naturlig råvara. LÄS MER

 4. 4. Mot ett effektivare materialflöde - En fallstudie vid Arla Foods i Linköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Fredrik Deutgen; Finn Nilsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört vid Linköpings Tekniska Högskola och Arla Foods i Linköping under vårterminen 2009.Arla Foods i Linköping invigdes år 1978 och går under benämningen specialproduktsmejeri. Ett specialproduktsmejeri arbetar i huvudsak med att förädla basprodukter genom att t.ex. LÄS MER

 5. 5. Emballagets ekonomiska betydelse i logistiksystemet -Alfa Lavals reservdelslager

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Björn Lindahl; Johan Wallette; [2002]
  Nyckelord :Emballage; Logistiksystem; Reservdelslager; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Reservdelar till plattvärmeväxlare levereras från Alfa Lavals reservdelslager i Lund. Variationen på de artiklar och emballage som finns är stor liksom de transportsätt som används. LÄS MER