Sökning: "vad är en arbetsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden vad är en arbetsprocess.

 1. 1. Kuratorns utmaning i evidensbaserad praktik - En studie om kuratorns arbete med barn som anhöriga inom cancervården

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nina Glebe; [2018-07-16]
  Nyckelord :Cancer; förälder; barn; kurator; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kuratorer agerar när det finns barn som anhöriga till föräldrar med cancer. Datainsamling skedde via storydialogmetoden i en workshop. Arbetet lades upp på följande sätt. Ett bakgrundsavsnitt som beskrev kuratorns uppdrag inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Innovativa metoder i stadsplanering och planerares syn på att använda dem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Vidner; [2018]
  Nyckelord :innovativa metoder; hållbar stadsutveckling; befintliga strukturer; identitet; öppna processer; stadsplanering;

  Sammanfattning : Ett centralt tema i stadsutveckling handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i den fortsatta förtätningen av städer. Den konventionella stadsplaneringens verktyg och arbetsätt beskrivs vara otillräckliga för att hantera stadens komplexitet, men samtidigt är det ofta dessa som används i rådande stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 4. 4. Ett användbart supportverktyg – från kravspecifikation till utveckling

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Maria Skoog Andersson; [2018]
  Nyckelord :Supportverktyg; Ärendehanteringssystem; Användbarhet.;

  Sammanfattning : Syftet med följande projekt är att undersöka och analysera hur behovet av ett supportverktyg hos den digitala byrån Etendo ser ut. Utifrån analysen ska supportverktyget implementeras. LÄS MER

 5. 5. KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV MÄNGDNINGSARBETET HOS EN BYGGENTREPRENÖR : ANVÄNDNING AV 3D-MODELLER FÖR MÄNGDAVTAGNING

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rasmus Klang; [2018]
  Nyckelord :quantity takeoff; cost estimation; BIM; Mängdavtagning; 3D-modeller; Mängdning; kvalitetssäkring; BIM; Kalkyl; mängda;

  Sammanfattning : Byggbranschen halkar efter i digitalisering om den jämförs med andra tillverkande industrier.Byggkostnaderna är höga och effektiviseringen går bakåt samtidigt som det blir mer och meratt göra. LÄS MER