Sökning: "vad är en arbetsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden vad är en arbetsprocess.

 1. 1. Komfortskapande i miljörevisioner : En studie om revisorers arbetsprocess vid certifieringsrevisioner av ISO 14001

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Pontus Johansson; Sofie Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Environmental audit; ISO 14001:2015; Comfort; Comfort theory; Miljörevision; ISO 14001:2015; Komfort; Komfortteorin;

  Sammanfattning : Till följd av det ökade allmänna intresset för hållbar utveckling har organisationers upprättande av hållbarhetsrapporter ökat. Samtidigt har tidigare forskning visat att hållbarhetsrapporter präglats av felaktig information i syfte att verka som ett skyltfönster. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av försorterings-anläggningen för hushålls- och verksamhetsavfall på Renova - Sävenäs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :William Säll; [2021]
  Nyckelord :RDF; Drift; Hammarkvarn; Försorteringsanläggning;

  Sammanfattning : Denna rapport innefattar utformningen av en driftmanual samt ett arbetsschema för Renova Sävenäs försorteringsanläggning. Anläggningen förbehandlar idag endast träavfall. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka komponenter som är avgörande för att skapa ett arbetsschema och driftmanual. LÄS MER

 3. 3. Digitala instruktioner i slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mattias Hemmingsson; [2021]
  Nyckelord :dator; digitala instruktioner; självständighet; slöjd;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur digitala instruktioner i slöjd kan bidra till att hjälpa elever och lära sig att ta in kunskaper på ett bredare sätt än att bara få muntliga instruktioner och genomgångar från läraren. Studien är främst från ett elevperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Eric Gustafsson; Stina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Institutional theory; practice theory; practice; accountant; accounting; digitalization; change; development; Institutionell teori; praktikteori; praktik; redovisningskonsult; redovisning; digitalisering; förändring; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till en utveckling av redovisningsbranschen där de idag har mycket hjälp av datorer vid utförandet av sin praktik. Det innebär att arbetssättet förändras och redovisningskonsulternas praktik påverkas. LÄS MER

 5. 5. Visualization of Data Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Henrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Graph; Visualization; Network; Relation; Data; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det så mycket information tillgängligt, hela nätverk av information, men hur tolkar man den informationen. Det är för mycket att läsa all data i oändliga lister, följa datarelationerna och analysera det i hopp om att det uppfyller vad man behöver. LÄS MER