Sökning: "vad är en arbetsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden vad är en arbetsprocess.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Eric Gustafsson; Stina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Institutional theory; practice theory; practice; accountant; accounting; digitalization; change; development; Institutionell teori; praktikteori; praktik; redovisningskonsult; redovisning; digitalisering; förändring; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till en utveckling av redovisningsbranschen där de idag har mycket hjälp av datorer vid utförandet av sin praktik. Det innebär att arbetssättet förändras och redovisningskonsulternas praktik påverkas. LÄS MER

 2. 2. Visualization of Data Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Henrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Graph; Visualization; Network; Relation; Data; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det så mycket information tillgängligt, hela nätverk av information, men hur tolkar man den informationen. Det är för mycket att läsa all data i oändliga lister, följa datarelationerna och analysera det i hopp om att det uppfyller vad man behöver. LÄS MER

 3. 3. Digitala Ridåer : Upplevelser: ett möte mellan teater och digitala spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Charlotta Lind; Sebastian Lindfors; [2020]
  Nyckelord :theatre; digital games; exclusivity; experience; live performance; teater; digitala spel; exklusivitet; upplevelse; liveföreställning;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi utforskat huruvida teater som ett medium för upplevelser skulle kunna översättas till ett digitalt spelmedium. Då ‘upplevelse’ som begrepp är mycket stort har vi valt att fokusera främst på känslan av exklusivitet vid liveföreställningar, och använt ett flertal metoder för att utforska detta, bland annat designperspektivet ‘simulering’ med vilket vi ämnat att simulera den agens en skådespelare har vid varje föreställning. LÄS MER

 4. 4. Vägledning vid renovering av kulturklassade byggnader i Stockholm : Om förändring och förvanskning av folkhemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :Kulturhistorisk klassificering; bygglov; byggnader; Stockholm; klassifikation; flerbostadshus; värdering; folkhemsarkitektur.;

  Sammanfattning : Den här rapporten är framtagen åt Skanska Direkt AB i syfte att finna en vägledning för exteriör renovering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholm Stad med fokus på flerbostadshus av folkhemsarkitektur. De utmärkande karaktärsdragen för folkhemsarkitekturen har identifierats för att få en förståelse vad som är viktigt att bevara och därmed kan förvanskas. LÄS MER

 5. 5. Regulation – For better or for worse? : En kvantitativ studie om amorteringskravens påverkan på bolånerådgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Jönsson; Nicole Tholén; [2020]
  Nyckelord :Amortization requirements; Advisor; Mortgage advisor; Stress; Standardized work process; Learning; Change management; Amorteringskrav; Rådgivning; Bolånerådgivning; Stress; Arbetsprocess; Inlärning; Förändringsledning;

  Sammanfattning : Bostad är för de flesta den största investeringen en person gör och finansieras med hjälp av bolån. Bolån medför makroekonomiska risker, till följd av höga skuldkvoter och minskad konsumtion. För att minska dessa infördes år 2016 samt år 2018 amorteringskrav. LÄS MER