Sökning: "vad är en b"

Visar resultat 1 - 5 av 620 uppsatser innehållade orden vad är en b.

 1. 1. Lärare i fritidshems syn på likvärdig utbildning i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Angelova Lund; Katrin Sharifi Daramadi Sikström; [2024-02-21]
  Nyckelord :Likvärdighet; Fritidshem; Kommunalisering; Socioekonomiska förutsättningar; Miljö; Bakgrund;

  Sammanfattning : I denna text kommer ni få läsa om likvärdigheten i fritidshemmet på tre olika skolor som har olika geografiska lägen i Göteborg. Fritidshemmet har inte alltid varit en del av läroplanen men under 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med ett eget syfte och centralt innehåll. LÄS MER

 2. 2. Sömn i relation till vandrande tankar : En kvantitativ kognitionsstudie om spontaneous och deliberate mind wandering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Fransson; Ingrid Unger Frick; [2024]
  Nyckelord :Mind wandering; spontaneous mind wandering; deliberate mind wandering; sömnstörning; ålder; kön;

  Sammanfattning : Människor tenderar att driva iväg i tankarna en stor del av den vakna tiden oavsett vad de företar sig. Vidare uppvisar befolkningen otillräcklig sömn vilket är avgörande för kognitiva förmågan och individers hälsa. LÄS MER

 3. 3. I förtroendekrisens skottlinje : En experimentell studie om krismeddelanden från influencers och organisationer och deras effekt på mottagarnas upplevda förtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Fransson; Ebba Sandberg; [2024]
  Nyckelord :crisis communication; trust; influencers; organizations; crisis of trust; experiment; kriskommunikation; förtroende; influencers; organisationer; förtroendekris; experiment;

  Sammanfattning : "The best way to manage a crisis is to prevent one" (Coombs, 2019, p.19). A statement that in its simplicity is extremely powerful. However, today's digitalized society has contributed to the rapid dissemination of information and scrutiny of content that has complicated the management of crises. LÄS MER

 4. 4. En aktiv reception : strategianvändning för att underlätta läsförståelsen i ett främmande språk

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Wickström; [2024]
  Nyckelord :Läsförståelse; SPINK; läsförståelsestrategi; strategianvändning; läsförståelsetest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa en lässtrategis relevans för läsförståelsen i ett främmande språk för en grupp elever i kursen Moderna språk 3 på gymnasiet, genom tre läsförståelsetester. Vid testen fick eleverna samma text att läsa, och fick besvara samma innehållsfrågor. LÄS MER

 5. 5. "Mycket kojor, mycket vrår" : En kvalitativ studie om barns samspel i lek och pedagogers perspektiv på leken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Henna Forsström Karbelius; Petra Niskala; [2024]
  Nyckelord :barns lek; pedagogers perspektiv; fenomenologi; barndomssociologi; observationer; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftade till att bidra med kunskap om barns samspel i lek samt pedagogers syn på barns lek. De forskningsfrågor som låg till grund för detta arbete var: ”Hur ser barns samspel ut i leken?”, ”Hur arbetar pedagogerna med den dagliga organiseringen av barnens lek?” och "Vad är pedagogernas perspektiv på barns lek?". LÄS MER