Sökning: "vad är en detaljist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad är en detaljist.

 1. 1. Gröna transporter inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bave Tawfik; Rebecca Kahlman; [2016-07-07]
  Nyckelord :Grön logistik; transporter; dagligvaruhandeln; dagligvarugrossist; detaljist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att miljöfrågan idag är ett omtalat och omdiskuterat ämne råder det ingatvivel om. Till följd av denna uppmärksamhet av den omfattande klimatpåverkan somförekommer har allt större krav på företag och deras arbete inom området uppkommit.Även kundernas miljökrav har en stor inverkan på hur man verkar inom detta område. LÄS MER

 2. 2. Sortimentsplanering för modeföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JESSICA AUGUSTSSON; LINNÉA WESTERBERG; [2013]
  Nyckelord :Mode; Shop-in-shop; Integrerad detaljist; Fristående butik; Produktutvecklande varumärkesleverantör;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att undersöka hur sortimentsplanering arbetas fram i större och mindre modeföretag och koppla ihop detta med hur man planerar sitt sortiment, vilka beslut som tas, vilka faktorer som påverkar, hur sortimentsplanering sker i butik och hur man förbereder en sortimentsplan. Genom att undersöka och analysera arbetet kring sortimentsplanering har vi kommit fram till skillnader och likheter mellan de medverkande modeföretagen. LÄS MER

 3. 3. Yes SIIR : att bygga en trendanalysmodell för detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Anna Göhlin; Anna Huttula; Rebecka Andersson; [2012]
  Nyckelord :behov; retail; retailing; perceived value; needs; buyer decision process; detaljhandel; upplevt värde; köpprocessen;

  Sammanfattning : Detaljhandeln och dess konsumenter har sedan andra världskriget genomgått en stor förändring. Hos kunden skildras denna förändring i ett mer oberäkneligt konsumtionsmönster, samtidigt som detaljhandeln då tvingas utvecklas för att möjliggöra uppfyllandet av kundens nya behov. LÄS MER

 4. 4. Centrumhandel - köpcentrum : En studie av Trollhättans centrum och Överby köpcentrum

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Emelie Hernvall Jonsson; [2011]
  Nyckelord :centrumhandel; köpcentrum;

  Sammanfattning : Grunden till denna uppsats är fenomenet avtagande centrumhandel till fördel för köpcentrum. För att demonstrera fenomenet har Trollhättans stad valts ut som undersökningsobjekt. I Trollhättans stad syns fenomenet tydligt. LÄS MER

 5. 5. En analys av faktorerna som berör beslutsprocessen för flexibla livsmedelsförpackningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Jenny Berglund; Marie Hallbergson; [2005]
  Nyckelord :Flexibla förpackningar; Värdekedja; Primärförpackning; Logistik; Förpackningslogistik; Papper; Plast; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: En analys faktorerna som berör beslutsprocessen av flexibla livsmedelsförpackningar Författare: Jenny Berglund, Marie Hallbergson Handledare: Malin Olander, Annika Olsson, Avdelningen för förpackningslogistik, Institutionen för designvetenskaper Problemställningar: ? Vilka drivkrafter ligger bakom besluten av förpackningar inom livsmedelsindustrin? ? Hur ser samarbetet i värdekedjan ut idag? ? Vad är uppfattningen, i värdekedjan, om papper respektive plast som förpackningsmaterial? Syfte: Syftet med examensarbetet är att skapa större förståelse för de bakomliggande drivkrafterna vid beslut av förpackningar. Även hur samarbetet längs värdekedjan ser ut och vad inställningen till plast och papper som förpackningsmaterial är. LÄS MER