Sökning: "vad är en extern kund"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad är en extern kund.

 1. 1. Klusterlagring samt visualisering av data från IoT-objekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joakim Elgh; Joakim Forsberg; Erik Matti; Viktor Palm; Agaton Sjöberg; Rasmus Karlbäck; Oliver Johns; [2019]
  Nyckelord :internet of things; IoT; distribuerad lagring; databas; visualisering;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver hur ett system för klusterlagring samt visualisering av geografisk data utvecklades för kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling. Produkten utvecklades på begäran av kunden Ubiquitous Computing and Analytics Group vid Institutionen för datavetenskap på LiU. LÄS MER

 2. 2. Miljöanpassade inköp : Tre familjeägda företags drivkrafter, hinder och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sanna Björk; Rebecka Klang Schönborg; [2018]
  Nyckelord :Purchasing; environment; environmental awareness; Inköp; miljö; miljöanpassning;

  Sammanfattning : I samband med att klimatet förändras och att extremväder blir allt vanligare har miljön blivit en viktig faktor att ta hänsyn till. Det är omtalat i media nästa dagligen och vi påminns om att värna om miljön. Mest viktigt är det för företag att ta hänsyn till miljön, de är en av de stora påverkarna av miljöförstörelse. LÄS MER

 3. 3. Personuppgifter i molntjänster - ansvarsreglering enligt GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julianne Ahlesten; [2018]
  Nyckelord :Dataskyddsförordningen; GDPR; molntjänster; personuppgiftsbehandling; personuppgiftsbiträdesavtal; dataskydd; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In an ever more digital world, an increasing number of organizations chose, for various reasons, to move their data from local servers and into the cloud - including personal data. Services most commonly thought of as Cloud services are Dropbox, Share-point and ICloud, but there are a vast number of different Cloud services and variants to choose from - some of which will be covered in the essay, along with giving a definition of Cloud services and the judicial responsibilities that follow such services. LÄS MER

 4. 4. Visuell butikskommunikation : en studie om Lindex arbetsprocess: från huvudkontor genom butik till kund

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :HANNAH FRANZÉN; LISA GUSTAVSSON; [2013]
  Nyckelord :visual merchandise; exponering; visuell butikskommunikation; butiksatmosfär; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Titel: Visuell butikskommunikation - en studie om Lindex arbetsprocess: från huvudkontor genom butik till kund Utgivningsår: 2013 Författare: Hannah Franzén, Lisa Gustavsson Handledare: Susanne Edström Examinator: Martin Behre Företagen på dagens globala marknad måste hela tiden utveckla nya metoder för att kunna konkurrera i kampen om kunderna. Att arbeta med den visuella butikskommunikationen kan vara ett sätt att vinna fördelar på i dagens handel. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsstandarder och värderingar

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Roa Eliwi; Sheima Eliwi; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fler och fler företag har integrerat konceptet Corporate Social Responsibility, CSR i företaget. CSR är ett verktyg för att bygga förtroende mellan företaget och dess intressenter då konceptet innefattar allt från det interna arbetet med värdegrunder till det externa arbetet med sociala frågor. LÄS MER