Sökning: "vad är en fältstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden vad är en fältstudie.

 1. 1. Regnvatteninsamling på Sandön : En undersökning av potentialen för regnvatteninsamling

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Petra Ljunggren; Tom Poncin; [2020]
  Nyckelord :Regnvatteninsamling; RWH; vattenbrist; grundvatten; Sandön;

  Sammanfattning : Vatten är en livsnödvändig förutsättning för allt levande och förändringar i vattentillgången kan ha förödande konsekvenser. Därför är det viktigt att hitta ett hållbart sätt att konsumera och återanvända vatten på, särskilt i områden med risk för vattenbrist eller vattenkvalitetsproblem. LÄS MER

 2. 2. DIG-Barn, Digitalt verktyg flr planering inför barnutredningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Philip Rautell Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :DIG-Barn; Digitalt verktyg för barnutredningar; barnutredningar;

  Sammanfattning : Socialtjänsten använder idag ”Barns Behov i Centrum” (BBiC) som metod för att inkludera barn inför utredningar. Eftersom barn inte har ett naturligt sätt att uttrycka känslor i skalor eller enkelt uttrycker med ord vad de tycker/känner har detta inte varit en tillförlitlig metod. LÄS MER

 3. 3. Analys av sprickutveckling på markytan i Kiirunavaara gruvområde samt utvärdering av fotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Schölund; [2020]
  Nyckelord :sprickutbredning; UAV; markdeformationer; hängväggen; sprickinventering; CloudCompare; qFacet;

  Sammanfattning : LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag) bryter och förädlar järnmalm i Norrbotten. Under 2018 omsatte LKAB cirka 26 miljarder kronor. Koncernen äger två underjordsgruvor, en i Malmberget och en i Kiruna, samt tre dagbrottsgruvor i Svappavaara, varav en för tillfället är i drift. LÄS MER

 4. 4. Designing a plug-and-go solution to expand the electric vehicle market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Edvin Guery; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The transport sector stands for almost a quarter of the carbon emissions released into the atmosphereand is a sector where a lot of work remains to be done to mitigate climate change. To make a changequickly, the vehicles currently traveling the roads will need to be converted from internal combustionengine (ICE) driven vehicle to battery electric vehicles (BEV). LÄS MER

 5. 5. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Angelin; [2020]
  Nyckelord :atmosfär; ljus; ljusdesign; ljusinstallationer; ljussättning; upplevelse; urbana rum;

  Sammanfattning : Stadens arkitektoniska uttryck växer och förändras konstant för att hålla sig i fas med ny teknologi och nya belysningsprinciper. I vår tid finns ett stort utbud av möjligheter när det gäller ljussättning, men vad betyder ljussättning i staden för en landskapsarkitekt? En del av en landskapsarkitekts jobb handlar om att tillgängliggöra staden och ge var plats sin identitet. LÄS MER