Sökning: "vad är en försörjningskedja"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden vad är en försörjningskedja.

 1. 1. Effekter av en samordnad bygglogistik : En fallstudie genom ÅF vid Norrlands Universitetssjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Högman; Oskar Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen finns indikationerpå att produktiviteten inte ökar i samma takt som i andra branscher. En välkoordinerad försörjningskedja kan bidra med en ökad produktivitet samt enlägre resursanvändning som i slutändan kan minska kostnader i byggproduktionen. LÄS MER

 2. 2. Från vagga till vagga : En studie om textilindustrins förutsättningar och arbete för att införa ett cirkulärt flöde av textilier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Härnälv; Erica Britts; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; hållbart mode; textilindustrin; Agenda 2030; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen och allt fler textilföretag inför fast fashion-liknande koncept med nyhetssläpp nästintill varje dag, i takt med att trender kommer och går. Hållbart mode ses ofta som en oxymoron, då fast fashionkonceptet kan ses som motsatsen till det långsiktiga perspektivet inom hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Förpackning och förpackningsavfall : Vem bär ansvar i en tänkt försörjningskedja för en plastförpackning för livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Petersson; Michelle Johansson; [2018]
  Nyckelord :förpackning; hållbar förpackning; livsmedelsförpackning; producentansvar; avfallstrappan; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : An increased use of packaging has contributed to an increase of packaging waste. The purpose of this study is to identify how different organizations and consumer in a conceived supply chain affect waste disposal of packaging, how organizations and consumer can act and what obstacles and opportunities they encounter to contribute to a more environmentally friendly food packaging. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning inom livsmedelsbranschen : En kvalitativ studie om branschspecifika väsentligheter utifrån intressent- och legitimitetsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Fridén; Paulina Karlberg; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbarhetsredovisning; försörjningskedja; väsentligheter; intressenter;

  Sammanfattning : Företag kan bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med frågor som rörmiljömässiga och sociala aspekter. De kan sedan redovisa dessa i form av enhållbarhetsredovisning vilket är en redovisning som blir allt viktigare för alla branscher,inte minst livsmedelsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Styrning av leverantörer mot en hållbar försörjningskedja : En kvalitativ studie av initiativ med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Klara Andersson Junkka; Anni Järnesjö; Nathalie Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Närproducerat; Leverantörsstyrning; Hållbarhet; Försörjningskedja; Initiativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet hållbar utveckling fick först sin spridning i slutet av 80-talet då Brundtlandrapporten publicerades och har sen dess fått allt större betydelse i samhället. Intresset för hållbarhet har på senare tid utmynnat i en ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel. LÄS MER