Sökning: "vad är en god människa"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden vad är en god människa.

 1. 1. En bro eller en ö : En studie av elevers upplevelse av Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Lilja; [2021]
  Nyckelord :Förståelse; inflytande; KASAM; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka kunskapen om elevers känsla av sammanhang på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion utifrån begreppen förståelse, mål och inflytande. Frågeställningarna är huruvida eleverna vet vilket program de går och vad detta innebär, samt hur skolans sätt att organisera sitt yrkesintroduktionsprogram påverkar elevernas känsla av sammanhang och om de upplever sig ha inflytande över sin utbildning. LÄS MER

 2. 2. Den mångfasetterade Guden : Att inte begränsa Gud

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Björn Söderberg Almén; [2020]
  Nyckelord :Nicholas Cusanus; Människa; Jonna Bornemark; Axel Herrlin; Egil W. Wyller; Birgit Helander; Iris Wikström; Metamorfos; skolastik; Immanuel Kant; Jean Baudrillard; Simulacra; Simulation; Psykologi; Epistemologi; Kunskapsteori; Strukturalism; Teologi; Gud.;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats som tar sig an, på ett semantiskt sätt, ordet Gud och människors syn på vad ordet Gud har för betydelse. Genom att göra en idéanalys av Jonna Bornemarks analys av Nicolas Cusanus för att se om detta kan vara en väg för att ge en mera mångfasetterad bild och värde av ordet Gud och gudsbilden till den scientistiska människan i Sverige. LÄS MER

 3. 3. “Man ska vara nöjd med det man har, tacksam, men man ska aldrig settle ändå” – en Foucauldiansk diskursanalys av nöjdhet och det goda livet hos unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magda Beckman; Jesper Schlegel; [2020]
  Nyckelord :foucauldiansk diskursanalys; det goda livet; positiv psykologi; nöjdhet; livstillfredsställelse; välmående; lycka; unga vuxna; diskurser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka diskurser och subjektpositioner som finns tillgängliga för unga vuxna i Sverige när de förhåller sig till vad som är ett gott liv, samt hur nöjdhet konstrueras inom dessa diskurser. Detta undersöktes med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys av ett intervjumaterial som samlats in inom ramen för forskningsprojektet SOL-2. LÄS MER

 4. 4. Patienters perspektiv på sjuksköterskans omvårdnadsinsatser inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Annica Wallerstedt; Lisa Phan; [2020]
  Nyckelord :Caring; experience; inpatient; nurse; patient; Erfarenheter; heldygnsvård; omvårdnad; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vikten av sjuksköterskans omvårdnadsinsatser ur ett sjuksköterskeperspektiv är väl belyst inom forskningen samtidigt som forskningen kring patientperspektivet av sjuksköterskans omvårdnad inte är lika väl belyst. För att kunna tillämpa en god omvårdnad behövs breda aspekter från både patientens- och sjuksköterskans perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av att sova i vårdmiljö på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sabina Söderberg; Malin Åman; [2020]
  Nyckelord :Patient; Sömn; Upplevelse; Vårdavdelning; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund   Sömn är livsnödvändigt och påverkar hela människans hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt samt på kort och lång sikt. Sömnbrist hämmar läkningsprocesser och kan leda till följdsjukdomar. LÄS MER