Sökning: "vad är en intervention i socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vad är en intervention i socialt arbete.

 1. 1. MINDFULNESS MED PAR Mindfulnessövningar på familjerådgivningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Åsa Tivemo; [2020-06-02]
  Nyckelord :familjerådgivning; parsamtal; mindfulness; parterapi; mindfulness intervention;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka kunskapen om vad mindfulness som intervention kan bidra med i arbetet med par i en svensk kontext. Studien undersökte familjerådgivares upplevelse av mindfulnessövningar i parsamtal på familjerådgivningen. Fyra familjerådgivare intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ” Jag ser ju vad som står men hur fungerar det i praktiken?” : En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers och snart utexaminerade socionomstudenters upplevelser av sina juridiska kunskaper som myndighetsutövare på individ- och familjeomsorgen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nicole Wallin; Robert Berggren Liljestrand; [2019]
  Nyckelord :Social work; law; legal knowledge; public authority; social service; individual and family care; theory of knowledge.; Socialt arbete; juridik; juridisk kunskap; myndighetsutövning; socialtjänst; individ- och familjeomsorg; kunskapsteori.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate newly graduated social workers and soon to be graduated students of social work and their experiences regarding legal knowledge as practitioners working in individual and family care. The study was carried out with the help of a qualitative method. LÄS MER

 3. 3. Att vara lugnet i stormen : Krisstödjares upplevelser av möten med barn efter barnförhör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mia Berg; Christin Frånlund; [2019]
  Nyckelord :child abuse; child advocacy center; crisis support intervention; barnahus; barnmisshandel; krisstöd;

  Sammanfattning : Syftet var att utforska vad som är viktigt i ett krisstöd till barn efter ett barnförhör. Metodensom användes var semistrukturerade intervjuer med fyra krisstödjare ur kristeamet i en svenskkommun. Resultatet analyserades utifrån systemteori och salutogenes. LÄS MER

 4. 4. HUND I SKOLAN UR ETT ELEVHÄLSOPERSPEKTIV: En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Björndell; Maja Odobasic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet / SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht/2018Handledare:Sofie GustafssonExaminator:Göran SöderlundRapport nr:HT18-2910-286-SPP610Nyckelord:anknytningsteori, human-animal interaction, motivation, elevhälsa, oxytocin, hund, animal assisted activity, animal assisted intervention, specialpedagogik, särskilt stödSyfte:Det övergripande syftet med vårt arbete var att skapa en forskningsöversikt över aktuell och internationellt publicerad forskning kring hund i skolan. Förhoppningen var att få svar på om det i aktuell forskning fanns tillräckligt med belägg som stödjer ett arbetssätt där hund involveras i skolan. LÄS MER

 5. 5. Vi måste prata om hunden i rummet : Yrkesverksammas syn på betydelsen av hundassisterad terapi i arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Jennilie Svensson; Sanna Sahlin; [2018]
  Nyckelord :Hundassisterad terapi; djurassisterad terapi; terapihund; socialt arbete; NPF; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; yrkesverksamma; interaktionism; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa och analysera yrkesverksammas erfarenheter och beskrivningar av att arbeta med terapihund inom socialt arbete. Den klientgrupp vi valt att fokusera på är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). LÄS MER