Sökning: "vad är en interventionsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden vad är en interventionsstudie.

 1. 1. Målsättningars betydelse för gångsträcka vid upprepade 6-minuters gångtest : En randomiserad kontrollerad interventionsstudie.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Simon Käll; Kristofer Sundgren; [2019]
  Nyckelord :6-minuters gångtest; beteendemedicin; fysioterapi; målsättning; utfallsförväntningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: 6-minuters gångtest (engelska: 6 minute walk test, 6MWT) är ett test som används vid mätning av fysisk kapacitet hos patienter med nedsatt lungfunktion och hjärtsjukdom. Testet är studerat vad gäller inlärningseffekt, dock saknas kunskap om målsättningars betydelse vid 6MWT. LÄS MER

 2. 2. Intensivundervisning i matematik i mindre elevgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Örtqvist; [2019]
  Nyckelord :automatisering; intensivundervisning; interventionsstudie; matematik; elevgrupper;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Örtqvist, Susanne (2019). Intensivundervisning i matematik i mindre elevgrupper. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. En interventionsstudie i digitalt lärande i matematik för elever i grundskolans årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Karlsson Zander; [2018]
  Nyckelord :bedömningsstöd digitalisering; grundskolans åk 1; intervention; matematik; Vektor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Zander Karlsson, Ann (2018). En interventionsstudie i digitalt lärande i matematik för elever i grundskolans årskurs 1. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Kan en målad trappa förändra beteenden? : En interventionsstudie om människors beteende när miljön de interagerar med förändras.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Johan Bergström; Marcus Linnér; [2018]
  Nyckelord :Stairs; painting; physical activity; behavioral change; nudging; intervention; escalator;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infrastruktur och hur vi väljer att bygga våra städer styr befolkningens aktivitetsmönster. Infrastrukturen och tekniken har utvecklats i samhället och gett alternativa tillvägagångssätt att ta sig upp och ner mellan olika våningsplan. LÄS MER

 5. 5. Math-in-Action : Att lära matematik med estetiska lärprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Catarina Jeppsson; Anna Englund Bohm; [2017]
  Nyckelord :matematik; estetiska lärprocesser; estetiska arbetsformer; motorik och skolprestation; musiskt lärande; musik och skolprestationer; aritmetik och tallinje; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur lärande i matematik kan främjas av ett estetiskt inspirerat arbetssätt samtom det finns skillnader i resultat mellan motoriskt starka respektive motoriskt svaga barn. Avsikten var även att undersöka vilka aktiviteter ochlekar som lämpar sig för att träna barns förmåga inom matematikområdet som interventionen byggde på. LÄS MER