Sökning: "vad är en interventionsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden vad är en interventionsstudie.

 1. 1. Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anders Isaksson; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kontextuellt lärande; ordinlärning; språkstörning; undervisningsmetoder; retrieval practice;

  Sammanfattning : Isaksson, Anders och Karlsson, Sara (2020). Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Intensivundervisning i aritmetik : Effekter av en intervention i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Rehnholm; [2020]
  Nyckelord :Intensivundervisning; intervention; automatisering; deklarativ kunskap; explicit undervisning; CRA;

  Sammanfattning : Den deklarativa kunskapen att automatisera additions- och subtraktionstabellerna bygger på att man tagit till sig både konceptuella och procedurella kunskaper. Detta sker genom inlärning kring taluppfattning och grundläggande begrepp samt genom att befästa strategier och procedurer för hur tal kan räknas ut. LÄS MER

 3. 3. Konsten att göra det obegripliga begripligt : en interventionsstudie om retorisk undervisning i populärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Emma Klingborg; [2020]
  Nyckelord :populärvetenskap; retorik; didaktik; interventionsstudie; vetenskap; förmedling; utbildning; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskapens syfte är att göra det obegripliga begripligt. Den kan betraktas som en användarvänlig brygga mellan oss och vetenskapen för att förstå världen. Den är inte endast en nödvändighet för forskningens framtid utan agerar även som ett didaktiskt inlärningsredskap. LÄS MER

 4. 4. Målsättningars betydelse för gångsträcka vid upprepade 6-minuters gångtest : En randomiserad kontrollerad interventionsstudie.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Simon Käll; Kristofer Sundgren; [2019]
  Nyckelord :6-minuters gångtest; beteendemedicin; fysioterapi; målsättning; utfallsförväntningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: 6-minuters gångtest (engelska: 6 minute walk test, 6MWT) är ett test som används vid mätning av fysisk kapacitet hos patienter med nedsatt lungfunktion och hjärtsjukdom. Testet är studerat vad gäller inlärningseffekt, dock saknas kunskap om målsättningars betydelse vid 6MWT. LÄS MER

 5. 5. Intensivundervisning i matematik i mindre elevgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Örtqvist; [2019]
  Nyckelord :automatisering; intensivundervisning; interventionsstudie; matematik; elevgrupper;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Örtqvist, Susanne (2019). Intensivundervisning i matematik i mindre elevgrupper. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER