Sökning: "vad är en livscykelanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden vad är en livscykelanalys.

 1. 1. Kan klimatdeklarationer för byggnader göras jämförbara? : En studie av osäkerheter vid beräkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linnea Ögren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under Parisavtalet 2015 beslutades att jordens globala uppvärmning ska hållas under 2, men helst 1,5°C. År 2045 ska Sverige ha netto noll utsläpp av växthusgaser och därefter ska negativa utsläpp åstadkommas. LÄS MER

 2. 2. Ett gestaltningsförslag för Ursviks torg med fokus på hårda materials klimatpåverkan : att skapa mer hållbara landskapsarkitekturprojekt genom klimatberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Smedberg; [2020]
  Nyckelord :BIMitigation; gestaltning; hållbar stadsplanering; hårda material; klimatpåverkan; LCA; livscykelanalys;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering i kombination med att befolkningen växer. LÄS MER

 3. 3. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Emma Kihlberg; [2020]
  Nyckelord :Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan av stommaterial på Regnbågens förskola i Årjäng : Med fokus på koldioxidutsläpp vid val av KL-trästomme alternativt stålstomme med utfackningsväggar av trä och bjälklag av betong.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Klemetz; Joseph Eklund; [2020]
  Nyckelord :Frame Construction; Climate Impact; Life Cycle Analysis; CLT; School; Stomval; Klimatpåverkan; Livscykelanalys; KL-trä; Skola;

  Sammanfattning : Idag förbrukas jordens resurser i högre takt än vad jorden klarar av att bearbeta. Byggbranschen tillhör en av de sektorer som har högst klimatpåverkan, främst i form av koldioxidutsläpp. Därför pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram byggnadsmaterial som skall minska belastningen på miljön. LÄS MER

 5. 5. Livscykelanalys - En jämförelse mellan trähus och betonghus

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Alp; Mohammed Dhiaa Muhsin; [2020]
  Nyckelord :KL-trä; Sandwichelement; LCA; Trähus; Betonghus;

  Sammanfattning : Från att en råvara utvinns till att den används som en produkt och sedan ska slängas eller återvinnas sker en miljöpåverkan i flera olika steg. Med en livscykelanalys (LCA) går det att beräkna en produkts miljöpåverkan i alla dess faser. LÄS MER