Sökning: "vad är en myt"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden vad är en myt.

 1. 1. Butiksdöden – myt eller verklighet? : En kvalitativ studie om vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Holmberg; Karl Forsblom; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; the death of retail; physical stores; retail; omni-channel; multichannel.; E-handel; butiksdöd; fysisk handelsplats; detaljhandeln; omnikanaler; multikanaler.;

  Sammanfattning : Den fysiska handelsplatsen har länge varit kärnan inom handeln men utmanas nu av den växande e-handeln. Statistik från HUI Research och Svensk Handel visar att e-handeln i Sverige har haft en stark tillväxt de senaste åren som beräknas fortsätta öka. LÄS MER

 2. 2. Artificially yours : En studie av tre konstruerade kvinnor i 2010-talets science fiction-film

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Aron Lahti; [2019]
  Nyckelord :Artificialitet; artificiell intelligens; science fiction; genus; performativitet; andrafiering; android; gynoid; cyborg; hologram; skeuomorfism; the Uncanny Valley;

  Sammanfattning : Artificiella kvinnor har porträtterats efter vissa tematiska utgångspunkter genom kulturhistorien, där Ovidius Pygmalion-myt varit en dominerande tematik. Frågan om artificiella människor är också tätt förknippad med science fiction-genren, och även där har bilden om den ensamme mannen som skapar sig en kvinna ofta återkommit. LÄS MER

 3. 3. Ensamt på toppen - myt eller sanning? : Upplevelsen av det sociala stödet för chefer i privat äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Alenklint; Afrodite Rahmani; [2019]
  Nyckelord :Socialt stöd; verksamhetschef; hållbart arbetsliv; sociala relationer; privat äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka hur det sociala stödet upplevs av verksamhetschefer i den privata äldreomsorgen och om stödet har betydelse för att bibehålla ett hållbart arbetsliv.Studien undersöker vilken typ av socialt stöd och från vem som verksamhetscheferna upplever att de får stöd ifrån. LÄS MER

 4. 4. ”Vad hade du på dig?” : En studie om våldtäktsmyter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ina Svedberg; Vanessa Turan; [2019]
  Nyckelord :rape; victim; acquaintance; myth; guilt; attitude; våldtäkt; offer; bekantskap; myt; skuld; attityd;

  Sammanfattning : Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Normbrytande eller stereotypisk? - En semiotisk bild- och textanalys av livsstilsmagasinen Café och Veckorevyns omslag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Nathalie Liborius; [2017]
  Nyckelord :livsstilsmagasin; genus; identitet; stereotyper; representationer; maskulinitet;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle som är i ständig utveckling och medier påverkar människan i allt större utsträckning. Det är främst de unga som blir påverkade av dessa medier. LÄS MER