Sökning: "vad är en normativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden vad är en normativ studie.

 1. 1. Has the pandemic affected democracy? : A qualitative study on the COVID-19's impact on democracy in the European Union

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Linn Andersson; Adni Osman; [2021]
  Nyckelord :Democracy; European Union; Pandemic; State of Emergency; Institutions; NGOs; Development; Demokrati; Europeiska unionen; Pandemi; Undantagstillstånd; Institutioner; NGOs; Utveckling;

  Sammanfattning : During its years, the European Union (EU) has experienced several different crises that have challenged its association and put democracy at risk. The financial crisis in 2009 and the migration crisis in 2015 are two difficult periods that caused a split between the member states. LÄS MER

 2. 2. Ett klarläggande om det frivilliga redovisningsvalet av IFRS och k3. : En kvalitativ studie med institutionella Teorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marika Andersson; Hanna Hagelin; [2021]
  Nyckelord :IFRS; K3 regulations; accounting; institutional theory; accounting choice; IFRS; K3-regelverket; redovisning; institutionell teori; redovisningsval;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade koncerner inom EU att upprätta sin redovisning enligt IFRS som har utvecklats för att harmonisera redovisningen mellan olika länder, eftersom ekonomin har blivit mer internationaliserad. I Sverige började bokföringsnämnden att ta fram ett nytt regelverk K3 som började tillämpas 2013 för större svenska onoterade koncerner. LÄS MER

 3. 3. Fina prinsessor är inte tjocka! : - en analys av kroppsideal i Disneyfilmer

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmely von Appen-Engström; Jane Brennhagen; [2020]
  Nyckelord :Barn; film; förskola; genus; hudfärg; kropp; performativitet;

  Sammanfattning : Eftersom The Walt Disney Company är en stor producent av barnkultur kan det vara av intresse att analysera hur detta filmbolag framställer karaktärernas kroppar i sina filmer. Detta för att få en insyn i vilka olika kroppsideal som barn möter. LÄS MER

 4. 4. The Effectiveness of the Convention on the Rights of the Child : Examined through a legal assessment of Ghana’s implementation of Article 35 concerning Child Trafficking.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Tomsson; [2020]
  Nyckelord :Convention on the Rights of the Child; CRC; Effectiveness; Implementation; Factors; International Law; Human Rights; Field studies; Africa; Barnkonventionen; Effektivitet; Implementering; Faktorer; Internationell rätt; Mänskliga rättigheter; Fältstudier; Afrika;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine to what extent the Convention on the Rights of the Child may be regarded as an effective instrument for a state’s aim to abolish child trafficking. An underlying aim is to examine what factors make a convention effective in general. LÄS MER

 5. 5. Inträdet till revisionsbyråns finrum : En studie som behandlar revisionsbyråernas rekryteringsprocess till ett partnerskap

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Söderberg; Emil Bjädefors; [2020]
  Nyckelord :Partnership; accounting firm; recruitment; partner selection; recruitment process; partner; Partnerskap; revisionsbyrå; rekrytering; partnerselektion; rekryteringsprocess; partner;

  Sammanfattning : Att vara partner i de större revisionsbyråerna i Sverige innebär dels att en roll som delägare axlas och dels att individen fortsätter tjänstgöra i den operativa verksamheten. Medarbetarnas motivation till att ta klivet högst upp för karriärstrappan och anamma ett partnerskap har studerats. LÄS MER