Sökning: "vad är en novell"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden vad är en novell.

 1. 1. Att vingla vingligt på osäkra ben: gerundium och enledade satser i tre svenska översättningar av en rysk novell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Marie Långström; [2018]
  Nyckelord :gerundium; enledade satser; Anton Tjechov; Gideon Toury; Mona Baker; interferens; standardisering; explicitering; ryska språket; översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur gerundium och enledade satser överförts från en och samma ryska källtext till tre olika svenska måltexter skrivna av tre olika översättare. Källtexten utgörs av Anton Tjechovs novell Anna na sjeje, ‘En Anna om halsen’. LÄS MER

 2. 2. “Q, old chap! : En jämförande analys av översättningsstrategier i William A. Lyells och Gladys och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien om Ah Q

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Amanda Lönngren; [2016]
  Nyckelord :Översättning; kinesiska-engelska; Lu Xun; Den sanna historien om Ah Q; Mona Baker;

  Sammanfattning : Att översätta är en konst. I den här uppsatsen undersöker jag William A. Lyells och Gladys och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns novell Den sanna historien om Ah Q. LÄS MER

 3. 3. FRÅN GARDEN-PARTY TILL TRÄDGÅRDSFEST. En komparativ studie av de tre svenska översättningarna av Katherine Mansfields novell The Garden Party

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jonna Tinnervall; [2015-11-18]
  Nyckelord :engelska; översättning; nyöversättning; Retranslation Hypothesis; Katherine Mansfield;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks skillnaderna mellan de tre svenska översättningar som finns avKatherine Mansfields novell The Garden Party: Märta Lindqvists (1923), Birgitta Hammars(1954) samt Lars-Håkan Svenssons (2013). Skillnaderna identifieras och analyseras sedanmed hjälp av Larssons (2007) modell, vilken bygger på Newmarks (1988) fyra nivåer sombeskriver översättningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Maran – en feministisk seriepornografisk novell

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin von Schoting; [2015-02-24]
  Nyckelord :Lina Neidestam; ”Maran”; serier; pornografi; feminism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka huruvida feministisk porr i serieformat yttrar sig i den seriepornografiska novellen Maran tecknad och skriven av Lina Neidestam, samt vad som händer när det pornografiska är i form av tecknad bild. Uppsatsen undersöker alltså vilka kroppar som (o)synliggörs i Maran, hur subjekt/objekt görs samt hur Maran är feministisk. LÄS MER

 5. 5. Främling eller outsider : Om nyöversättning av H.P. Lovecrafts novell The Outsider

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Marie Eriksson; [2015]
  Nyckelord :H.P. Lovecraft; The Outsider; the retranslation hypothesis; skönlitterär nyöversättning; adjektiv; literary retranslation; adjectives; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks fem översättningar av H.P. Lovecrafts novell The Outsider i relation till the retranslation hypothesis. Dessutom granskas Lovecrafts status i det svenska och det engelskspråkiga samhället från 1940-talet till nutiden, vilket vägs in i analysen. LÄS MER