Sökning: "vad är en patientperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden vad är en patientperspektiv.

 1. 1. Upplevelsen av omvårdnad inom akut bukkirurgi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erica Hallstensson; Jenny Paulsson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Omvårdnad; patientperspektiv; akut bukkirurgi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut buksmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker en kirurgiskakutmottagning. Ingrepp på en kirurgisk akutavdelning har ofta ett snabbt förlopp ochpatienterna hinner inte förbereda sig på samma sätt som vid en planerad operation. LÄS MER

 2. 2. Att leva vid livets slut : En litteraturstudie ur perspektivet från patienter med cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hänninen Anna; Nordin Natalie; [2020]
  Nyckelord :acceptance; end of life; experiences; patient perspective; Acceptans; livets slutskede; patientperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att som sjuksköterska kunna prioritera och planera omvårdnad för patienter med cancerdiagnos i livets slutskede krävs förståelse för de individuella upplevelserna. En förståelse för patienters upplevelser i livets slutskede kan främja den personcentrerade vården och patientens delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Vårdens betydelse för upplevelsen av abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Persson; Ebba Sandström; [2020]
  Nyckelord :abort; omvårdnad; upplevelse; information; miljö; smärta; stöd; bemötande;

  Sammanfattning : Grundläggande för god abortvård är att vårdpersonal har kunskap om hur vårdarbetet bör utövas vid en abort. Därför sammanställdes tidigare forskning i området för att belysa vad i vården som har en påverkan på kvinnors upplevelse vid en abort. Detta för att förbättra abortvården. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans smärthantering av cancerrelaterad smärta : Ur ett patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johnsson; Malin Liedman; [2020]
  Nyckelord :Cancerrelated pain; nursing; pain management; patient perception; Cancerrelaterad smärta; omvårdnad; patientuppfattning; smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande symtom vid cancer. Trots tydliga riktlinjer för hur omvårdnad vid cancerrelaterad smärta ska bedrivas, är smärta fortfarande ett problem för många patienter med cancer. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig för patienten och har en betydande roll i smärthanteringen. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att leva med venöst bensår : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Holmstrand; Olivia Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :venöst bensår; patientperspektiv; vårdrelation; lidande; livskvalitet;

  Sammanfattning : Venösa bensår är en diagnos som drabbar många, främst äldre. Den vanligaste orsaken är venös insufficiens och sårläkningsprocessen kan ta lång tid. Det kan för individen medföra långvariga vårdkontakter eftersom frekventa såromläggningar ofta fordras. LÄS MER