Sökning: "vad är en personlig sfär"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad är en personlig sfär.

 1. 1. Integritet, vad är det? - En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv på barns integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hugo Lowgren; Therese Persson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Kroppslig integritet; Omsorg; Pedagog; Personlig integritet; Strategier;

  Sammanfattning : De större barngrupperna och de ökade kraven på förskolepedagoger kan göra det svårare att möta varje barns omsorgsbehov. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger förstår och resonerar om barns kroppsliga och personliga integritet samt vilka strategier de använder sig av för att respektera varje barns integritet. LÄS MER

 2. 2. Beröring av patientens kropp - sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Amanda Olsson Panzar; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; beröring; fysisk kontakt; kvalitativ studie; personlig sfär;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt vid beröring av patientens kropp.Bakgrund: Den mänskliga kroppen är laddad med olika betydelser och värderingar. Den hänger samman med vår person och vad det innebär att vara människa. LÄS MER

 3. 3. Integritet i förskolan : En kvalitativ studie av det pedagogiska arbetet med barns integritet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Matilda Ljungqvist; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; förhållningssätt; förskola; integritet; relationell pedagogik; samsyn.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fem förskollärares uppfattning av hur de gör barnen delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet, utifrån definitionen att ha en personlig sfär. Studiens frågeställning är: vad innebär det att arbeta med barns integritet i förskolan? En kvalitativ forskningsinriktning har använts för att få svar på syfte och frågeställning. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av två olika skapandeprocesser och utmaningen att hitta den rätta för sig själv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Linnéa Olsson-Werme; [2016]
  Nyckelord :Möbeldesign; Carl; Malmsten; Furniture; Studies; Designmetodik; Skapandeprocess; Designprocess; Konceptuell;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete jag har analyserat två olika skapandeprocesser, en konceptuellt grundad med fokus på hur skulptören Berlinde De Bruyckere arbetar och så den vi designstudenter lär oss under våra studier på Malmstens som har sin grund i Jan Landqvist bok ”Vilda idéer och djupodlande analys, Om designmetodikens grunder”.   Målet med denna analys har varit att hitta ett arbetssätt där jag finner trygghet och självförtroende som formgivare. LÄS MER

 5. 5. Närståendes önskan och möjlighet till personlig sfär på en intensivvårdsavdelning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anna Jonsson; [2007-04-10]
  Nyckelord :Intensivvård; Närstående;

  Sammanfattning : Omvårdnad - Självständigt arbete I.... LÄS MER