Sökning: "vad är en självscanning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vad är en självscanning.

 1. 1. Självscanning : - En studie om hur priskänsliga och prismedvetna konsumenter är vid användandet av självscanning i större dagligvarubutiker?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Martina Lycke; Marie Eriksson; [2009]
  Nyckelord :självscanning;

  Sammanfattning : Införandet av självbetjäningsbutiker under tidig efterkrigstid var starten på något nytt.Butikerna utvecklades från att ha varit betjäningsbutiker till självbetjäningsbutiker. Införandetav olika tekniker har ständigt påkallats och något som introducerades cirka 80 år efterefterkrigstiden var självscanningen. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av tjänsteprocesser : Var och vad kan mätas - självscanning som exempel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Tsen-Tiam Chu; Ingela Haraldson; [2008]
  Nyckelord :Self-scanning; Tjänsteprocesser; Självscanning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till uppsatsen är att alltfler teknikbaserade självservice tjänster dyker upp på marknaden, dels för att öka ekonomi men också för att öka service för kunden. Risker med ökad teknologi är att den blir ett självändamål och att kundens uppfattningar och upplevelser kommer i andra hand, med konsekvenser för det ursprungliga syftet att öka konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Scanna rätt - det tjänar ni på!

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Dahlberg; Elisabeth Falcini; [2007-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Detaljhandelns betydelse för samhällsekonomin är omfattande. Ungefärhälften av Sveriges BNP går till privat konsumtion och under år 2005 handlade svenskarnavaror för 1284 miljarder kronor, varav en tredjedel gick till detaljhandeln. LÄS MER

 4. 4. Handelns agerande vad gäller teknikutnyttjande – självscanning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viviana Vivar Mendoza; Jianli Liu; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår studie som utgår från ett företagsperspektiv fokuserar på stormarknadernas agerande vad gäller teknikutnyttjande. Vi analyserar också de främsta orsakerna till självscanningssystemet införande på stormarknaderna och de effekter detta införande haft på stormarknaden, dess kunder, personal och konkurrenter. LÄS MER

 5. 5. I väntan på bättre tider? : Queue management

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lars-Olov Karlsson; Samuel Schlossberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan urminnes tider har människan befunnit sig i situationer där hon av en, eller annan, anledning blivit tvungen att vänta. Med tiden har olika kösystem utvecklats för att försöka skapa ordning och reda bland dem som väntar. Mer och mer avancerade system, såsom t.ex. LÄS MER