Sökning: "vad är en social regel"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden vad är en social regel.

 1. 1. Fotbollsvåld - En studie om ansvarsfrihet för våldshandlingar vid fotbollsutövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; fotboll; fotbollsvåld; samtycke; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid fotbollsutövande utsätts deltagarna regelbundet för våld som skulle kunna bedömas som t.ex. misshandel och ofredande. De straffbelagda handlingarna som vidtas under fotbollutövning är emellertid i regel att anse som tillåtna. LÄS MER

 2. 2. Undervärderade och uteslutna? - En kvalitativ undersökning om respektabilitet och klass i relation till utanförskap bland ungdomar med invandrarbakgrund i utsatta områden i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Pellicano; [2021]
  Nyckelord :respektabilitet; utsatta områden; utanförskap; invandrarbakgrund; ojämlikhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars egen självuppfattning utifrån hur de själva anser sig blir sedda och behandlade i samhället just för att de är invandrare och boendes i utsatta områden. Teorin grundas på Beverly Skeggs teori om respektabilitet och klass. LÄS MER

 3. 3. Dejtingens skiftande landskap – En empirisk studie om heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att dejta på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malva Eriksson Sinclair; [2021]
  Nyckelord :Landsbygd; online dejting; heterosexuella relationer; tillfälliga förbindelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den samtida dejtingkulturen begreppsliggörs i forskning och litteratur i regel utifrån urbana och digitala förhållanden genom att betona en ökad tillgång till ett nästintill obegränsat utbud av potentiella partners, vilket resulterat i en snabbare och större utbytbarhet av kärleksrelationer och tillfälliga förbindelser. Syftet med denna studie är att nyansera framställningen av dejting som en urban företeelse genom att undersöka heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att bo på landsbygden och dejta. LÄS MER

 4. 4. Till mitt försvar - En studie om försvarlighetsbedömningar vid förtal på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Flood; [2020]
  Nyckelord :Förtal; Straffrätt; Sociala medier; Försvarlighetsbedömning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka, analysera och diskutera försvarlighetsbedömningar vid förtal enligt brottsbalken. Uppsatsen söker svaret på hur bedömningen går till samt hur den bör gå till. Undersökningen är begränsad till att omfatta förtal begångna på sociala medier då någon blivit utpekad som brottsling. LÄS MER

 5. 5. Kontroll, konflikt och kampen om den kollektiva kraften

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Frödelius; [2020]
  Nyckelord :Critical management studies; Flexibility; HRM; Industrial relations; The workers collective; Arbetarkollektivet; Critical management studies; Flexibilitet; HRM; Industrial relations; Strategi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att organisationers medarbetare beskrivs som den viktigaste resursen utgör idag mer regel än undantag, på samma sätt som hållbarhet är en självklar del av de organisatoriska praktikerna – åtminstone enligt den retorik som används. Tillsammans utgör begreppen essensen i framtidens hållbara personalpraktiker, där anställningsbarhet, engagemang och anknytning väntas skapa fördelar för organisation, medarbetare och samhälle enligt principen mutual gains i en harmonisk verklighet. LÄS MER