Sökning: "vad är en trendsättare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad är en trendsättare.

 1. 1. Buy now! It won't be here tomorrow

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andersson Liselott; Tina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfråga: Hur har fast fashion som fenomen påverkat modeindustrin ur ett trendperspektiv?   Utifrån forskningsfrågan har tre delsyften formulerats: -       Redogöra för vad som är karaktäristiskt för dagens modeindustri. -       Analysera och undersöka hur trender uppstår och sprider sig. LÄS MER

 2. 2. Fashion fades, style is eternal : En studie om fast fashion, trender & konsumentpåverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anisa Alekic; Alexandra Hjelte; [2014]
  Nyckelord :Trender; mode; fast fashion; snabbt mode; konsumentpåverkan;

  Sammanfattning : Syfte & forskningsfråga: Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för utvecklingen av dagens modemarknad och fenomenet “fast fashion” genom att analysera och undersöka trenders uppkomst, hur trender anammas av konsumenter samt konsumenters inverkan på modebranschen. Uppsatsens forskningsfråga formulerades med uppsatsens syfte i åtanke och frågan blev följande: Vad är karaktäristiskt för dagens modemarknad och vilken betydelse har konceptet “fast fashion” för marknadens utveckling? Metod: Vår uppsats är baserad på en kvalitativ forskningsmetod då vi önskade att få en djupare förståelse kring det valda forskningsämnet. LÄS MER

 3. 3. Uteservering för Hotell & Restaurang Villa Anna : urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Adam Roigart; [2012]
  Nyckelord :storytelling; urban odling; uteservering; Villa Anna;

  Sammanfattning : In this paper, I design a new concept for a patio at Hotel and Restaurant Villa Anna in Odinslund, Uppsala, Sweden. Through this design, I examine how urban farming can thrive in a restaurant-context. The purpose of the design is to give the visitor a sense of the core values of the cuisine and to strengthen the sense of place by storytelling. LÄS MER

 4. 4. Vad styr ett second hand- köp? : en undersökning om hur de fyra P:na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retr

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ESTER FUES; EMMA MARIA NORBERG; [2011]
  Nyckelord :second hand; konsument; consumer; kotlers marknadsmix;

  Sammanfattning : ”Det finns en chans att man hittar ett unikt plagg som ingen annan har.”(Kommentar från undersökningen)Idag används second hand kläder flitigt av trendsättare och kändisar och är ofta ett återkommande tema i modetidningar och styling jobb. LÄS MER

 5. 5. Medias påverkan på individers kostvanor och fysiska aktivitet : en kvalitativ studie om livsstilsbudskap och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Katarina Persson; [2011]
  Nyckelord :Media message; lifestyle; impact; diet physical activity;

  Sammanfattning : I dagens samhälle sprids budskap om hälsa och en hälsosam livsstil genom en mängd olika informationskanaler, där kanske den största är media. Då mediavärlden kan ses som en stark trendsättare och då de flesta människor på ett eller annat sätt kommer i kontakt med media och dess budskap, var syftet med denna studie att undersöka hur individen upplever att medias budskap om hälsa påverkar livsstilen gällande kostvanor och fysisk aktivitet. LÄS MER